Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej

Łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej
Fot. Pixabay

50 mln złotych zostanie przeznaczonych na kontynuacje programu, który ma ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do rehabilitacji leczniczej. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała w tej sprawie umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program będzie finansowany z środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021” skierowany jest do osób powyżej 16. roku życia, które wymagają rehabilitacji leczniczej, a posiadają orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

W ramach Programu zostaną przekazane dodatkowe środki na leczenie osób z niepełnosprawnościami, co powinno przełożyć się na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań rehabilitacyjnych, jak i ułatwić dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji.

– Dzięki środkom z Funduszu Solidarnościowego ułatwimy osobom z niepełnosprawnościami dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja lecznicza pozwala zmniejszyć bariery ograniczające codzienne życie osób niepełnosprawnych. Podnosi sprawność fizyczną i psychiczną, a nawet pozwala odzyskać ich pełną formę. Dzięki niej osoby niepełnosprawne podejmują lub utrzymują swoją aktywność społeczną i zawodową, na przykład rozpoczynając lub kontynuując naukę lub pracę – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Realizacja programu umożliwi osobom z niepełnosprawnościami osiągnięcie jak najpełniejszej aktywności w życiu społecznym. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba z niepełnosprawnością znajduje się pod opieką instytucji wspierających np. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej czy centr pomocy rodzinie – program ułatwi jej powrót do samodzielnego funkcjonowania.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Print Friendly, PDF & Email