Kultura: Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń do II Przeglądu Filmów Integracyjnych

Kultura: Ostatnie dni przyjmowania zgłoszeń do II Przeglądu Filmów Integracyjnych
Fot. Adminstrator

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w II edycji Przeglądu Filmów Integracyjnych. Filmy promujące ideę integracji osób niepełnosprawnych można zgłaszać do Konkursu jeszcze tylko do 10 kwietnia 2018 roku. 

Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał. (Nie)pełnosprawny w biznesie", która odbędzie się w Poznaniu 19 kwietnia 2018 roku. 

Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych. 

Temat przeglądu jest zbieżny z tematem konferencji i brzmi „Osoby z niepełnosprawnością – niewykorzystany kapitał". 

Przegląd adresowany jest do szerokiego kręgu twórców i producentów filmów reklamowych promujących w Polsce idee integracji osób niepełnosprawnych. Film może być dziełem indywidualnym, produkcją zrealizowaną przez agencję filmową, reklamową lub przez grupę reżyserską. 

Prace zaakceptowane do przeglądu powinny charakteryzować się następującymi cechami: 

– promować idee integracji osób niepełnosprawnych; 

– być dziełem nie dłuższym nić 2 minuty; 

– dzieło powinno być zapisane w jednym z klasycznych formatów filmowych (avi, mov, wmv, mp4, mpeg4); 

– dzieło może zostać wykonane w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice (np. animacji). 

Najlepsze filmy otrzymają jedno z dwóch wyróżnień (w obu przypadkach nagroda ma charakter statuetki i okolicznościowego dyplomu): 

– nagrodę jury, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu; 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem filmu do Przeglądu Organizatorzy proszą o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie do dnia 10 kwietnia 2018 r. wraz z dziełem nagranym na nośniku pendrive na adres współorganizatora: 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 10, 61–875 Poznań 

lub

dostarczenie drogą elektroniczną skanu zgłoszenia oraz linku umożliwiającego pobranie filmu, na adres: j.trebecki@ue.poznan.pl. 

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa a także regulamin konkursu dostępne są TUTAJ

  PFRON Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 17910 

Print Friendly, PDF & Email