Kultura bardziej dostępna

Kultura bardziej dostępna
Fot. MRiPS / Twitter

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik wziął udział w briefingu prasowym inaugurującym program „Kultura bez barier”. Celem programu jest zwiększenie dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pt. „Kultura bez barier” jest realizowany w latach 2021-2023 ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Strategicznym partnerem krajowym jest Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, we współpracy z liderem projektu – PFRON, krajowym partnerem pozarządowym – Fundacją „Kultura bez Barier” oraz partnerem ponadnarodowym – Kompetenzzentrum für Kulturelle Bildung im Alter und Inklusion.

– Jako rząd Zjednoczonej Prawicy dokonaliśmy ogromnego postępu we włączaniu osób z niepełnosprawnością w życie społeczne, w tym w wymiarze kultury – powiedział podczas briefingu prasowego minister Paweł Wdówik. – W przyjętej w tym roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami stawiamy nie tylko na dostępność architektoniczną, ale również audiowizualną, która jest kluczowym elementem dostępności kultury. Minister Wdówik wyraził nadzieję, że dzięki rozpoczętemu projektowi będziemy mogli wkrótce doświadczyć wielu pozytywnych zmian w tym obszarze.

Program został zainaugurowany 10 czerwca na dziedzińcu Pałacu Wilanowskiego. W jego ramach granty na łączną kwotę niemal 20 mln zł zostaną przekazane instytucjom kultury z całej Polski, wyłonionym w konkursie wniosków.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email