Kujawsko-pomorskie: Wsparcie lokalnych inicjatyw

Kujawsko-pomorskie: Wsparcie lokalnych inicjatyw
Fot. Filip Kowalkowski

Przedstawiciele 14 organizacji wybranych przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” odebrali umowy grantowe pozwalające na realizację projektów w dziedzinie działania na rzecz integracji i aktywizacji młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Niemal milion złotych pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 posłuży wsparciu 20 lokalnych projektów, które pozwolą na stworzenie klubów dla młodzieży i seniorów oraz realizację zajęć terapeutycznych, profilaktycznych, edukacyjnych i aktywizujących zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania obejmą także osoby z otoczenia odbiorców projektu, które podniosą swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wspierania innych.

Wśród grantobiorców znajdują się instytucje i przedsiębiorstwa z Bydgoszczy i okolic, m.in. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu, Klaster Przemysłów Kreatywnych, „Ipomagalnia” i Fundacja Rozwoju Innowacji Społecznych

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Print Friendly, PDF & Email