Kujawsko-pomorskie: Pieniądze na likwidację barier architektonicznych – wnioski do środy

Kujawsko-pomorskie: Pieniądze na likwidację barier architektonicznych – wnioski do środy
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Do końca listopada trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z puli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którą dysponuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

– Dostrzegamy i wspieramy działania organizacji, które dają osobom z niepełnosprawnościami szansę na to, żeby ich codzienność stała się po prostu łatwiejsza. Zachęcam do sięgnięcia po te środki – mówi marszałek Piotr Całbecki.

O wsparcie mogą ubiegać się placówki zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez co najmniej dwa lata, posiadające pozwolenie na budowę. Chodzi m.in. o:

  • domy pomocy społecznej,
  • ośrodki rehabilitacyjno-lecznicze,
  • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • sanatoria,
  • ośrodki kultury,
  • placówki integracji społecznej i zawodowej,
  • uczelnie
  • domy dziennego pobytu.

Pieniądze są przeznaczone na budowę wind, podjazdów i platform, remonty pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, termomodernizację budynków oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W tym roku z tego samego działania dofinansowanych zostało dziewięć projektów, na które przeznaczono ponad 4 miliony złotych. Środki te umożliwiły m.in. budowę wind w Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy i Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu oraz modernizację i rozbudowę ciągu komunikacyjnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach (powiat mogileński). Lista projektów (PDF)

Szczegółowe informacje na stronie niepełnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl.

kujawsko-pomorskie.pl
Print Friendly, PDF & Email