Kujawsko-pomorskie: „Rodzynki z pozarządówki"

Kujawsko-pomorskie: „Rodzynki z pozarządówki"
Fot. kujawsko-pomorskie.pl

Zgłoszenia w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, w którym wyróżnione zostaną najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego przyjmowane są do 15 maja br. W puli do rozdysponowania 30 tysięcy złotych.

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

To już czternasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu:

  • bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
  • posiadający siedzibę i działający w regionie kujawsko-pomorskim
  • z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tys. zł.

Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Rodzynki z pozarządówki”

Termin składania wniosków upływa 17 maja (decyduje data stempla pocztowego).

W trzynastu edycjach konkursu nagrodzone zostały w sumie 143 organizacje. Wśród ubiegłorocznych laureatów znaleźli się między innymi: bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, grudziądzka Fundacja „Pomimo Wszystko”, inowrocławskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia.

Print Friendly, PDF & Email