Ku dostępności i znoszeniu barier

Ku dostępności i znoszeniu barier
Fot. pixabay.com

Trzy lata temu rząd przyjął program Dostępność Plus. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od tego czasu realizuje konkursy  na dofinansowania projektów, które uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Przez ten czas do PARP wpłynęło 1088 wniosków o wartości ponad 679 mln zł.

– Tworzenie warunków do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie funkcjonować i uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi to najważniejszy cel programu Dostępność Plus. Wciąż podejmujemy działania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej, transportu, edukacji, zdrowia i wielu innych obszarów – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fundusze unijne dla dostępności

W ramach konkursów, realizowanych z funduszy unijnych w PARP z komponentem Dostępność Plus, znajdują się: „Badania na rynek”, „Dostępność – szansą na rozwój”, „Bony na innowacje dla MŚP”oraz „Design dla przedsiębiorców”.

– W trakcie trzech lat realizacji programu uruchomiliśmy w PARP wszystkie przewidziane w nim konkursy. Dostępność Plus to program długoletni, dlatego działania te są jeszcze na różnym etapie realizacji. Część została już rozstrzygnięta i możemy obserwować wdrożone rozwiązania, część jest wciąż sprawdzana i oceniana, a ich realizacja odbędzie się w najbliższej przyszłości – wyjaśnia Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP.

Dotychczas liczba złożonych wniosków w ramach konkursów z komponentem Dostępność Plus wyniosła 1088, a ich wartość osiągnęła ponad 679 mln zł. Najwięcej wniosków wpłynęło wkonkursie „Design dla przedsiębiorców” – w obu naborach, realizowanych w 2019 i 2020 r. – łącznie przesłano 961 projektów na kwotę ponad 513 mln zł.

Wprowadzone rozwiązania

Wśród wprowadzonych w życie rozwiązań są między innymi poniższe projekty wzornicze. Elektroniczny System Flag (ESF) dla osób głuchoniemych korzystających z torów kartingowych. Charakteryzuje się wykorzystaniem elementów świetlnych typu kolorowe lampy LED informujących osoby głuchonieme o zagrożeniach, które mogą wydarzyć się na torze w podczas prowadzenia pojazdu.

Kolejny z nich to fotel dedykowany osobom starszym, starzejącym się i osłabionym chorobami. Wyposażony w dyskretny element pozwalający na odstawienie kul w pozycji pionowej. Oba projekty realizowane są w ramach konkursu „Design dla przedsiębiorców” finansowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Wdrożenia, które zostały zrealizowane mają przede wszystkim pomagać w codziennym funkcjonowaniu użytkowników. Projekt „Stworzenie projektu wzorniczego linii mebli” uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo (w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) i niedowidzących. Jednym z ciekawszych rozwiązań będą windy do szafek, które dzięki sterowaniu elektrycznemu, zapewniają wygodne opuszczanie szafek do wysokości użytkownika.

Z kolei firma „STANPAUL” opracowała linię umywalek, których design szczególnie dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Środki finansowe, dzięki którym realizowane są projekty pochodzą z konkursu „Bony na innowacje dla MŚP”, z Programu Inteligentny Rozwój.

Wszystkie informacje dotyczące konkursów z komponentem Dostępność Plus znajdują się TUTAJ

PARP
Print Friendly, PDF & Email