Kto w tym roku powinien otrzymać Nagrodę Miasta Krakowa?

Kto w tym roku powinien otrzymać Nagrodę Miasta Krakowa?
Fot. Wiesław Majka

Nagrody Miasta Krakowa, których tradycja sięga XVI w., są wyrazem uznania dla dokonań krakowian pracujących na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego, naukowego oraz sportowego potencjału miasta. Można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji nagrody. Wnioski będą przyjmowane do 4 sierpnia.

Kultura i sztuka, nauka i technika, sport i prace dyplomowe – to kategorie w których przyznawane są Nagrody Miasta Krakowa. W konkursie szczególnie docenianie są osiągnięcia tworzące przestrzeń dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy, a także inicjatywy mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie Krakowa.

Preferowane są zasługi mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem − poprzez osobę kandydata, miejsce realizacji dokonań lub powstania pracy oraz tematykę czy znaczenie działalności dla miasta. A w przypadku prac dyplomowych nagrody zostaną przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2021 r.

Zgłoszenie kandydatów do nagrody

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Wnioski, przygotowane wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów, należy składać w Kancelarii Magistratu (okienko nr 5, pl. Wszystkich Świętych 3-4) do 4 sierpnia.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród, a wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

A kto wyłoni laureatów? Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

Tradycja nagród przyznawanych przez miasto

Przypomnijmy, że pierwsza Nagroda Miasta Krakowa została przyznana w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 r. laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 r. Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród, zmieniały się również kategorie, wśród których pojawiały się takie jak: muzyka, plastyka, architektura, nauka, przemysł artystyczny, konserwatorstwo, teatr, fotografia artystyczna, upowszechnienie kultury, nauka i technika. Po 1989 r. Rada Miasta kilkakrotnie modyfikowała tryb i zasady nagradzania.

W gronie laureatów Nagród Miasta Krakowa znajdują się osoby z ważnymi dokonaniami dla nauki, jak też artyści i twórcy uznani na arenie krajowej i międzynarodowej. Laureatami w ubiegłych latach zostały zarówno indywidualne osoby – m.in.: Andrzej Wajda i Krystyna Zachwatowicz, dr hab. Andrzej Franaszek, Jerzy Illg, Jan Peszek, Michał Niezabitowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Rafał Sonik, a także zespoły – m.in.: zespół prof. Jacka Dubiela nagrodzony za wybitne osiągnięcia w zakresie kardiologii interwencyjnej, zespół „Tygodnika Powszechnego”, zespoły językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zespół Biologii Chemicznej i Projektowania Leków za osiągnięcia w dziedzinie doświadczalnej immunochemicznej terapii przeciwnowotworowej, a także prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik i prof. dr hab. med. Tadeusz J. Popiela za stworzenie Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu.

W ubiegłorocznej edycji laureatami Nagród Miasta Krakowa zostali – w dziedzinie „kultura i sztuka”: Witold Bereś, prof. Wiesław Delimat, Joanna Gościej-Lewińska, prof. Władysław Pluta i Michał Zabłocki, w dziedzinie „nauka i technika”: dr Jarosław Duda, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć oraz zespół ds. badań nad wirusem SARS-CoV-2, w składzie: prof. dr hab. Wojciech Branicki i dr hab. inż. Paweł Łabaj. Laureatem w kategorii „sport” został Sobiesław Zasada. Wyróżnienia za prace dyplomowe otrzymali: Kinga Bazan, Alina Krystyna Lis-Przybek, Kamila Łabno-Hajduk oraz Mariusz Madej.

Laureaci Nagród Miasta Krakowa otrzymują medal, dyplom i nagrodę finansową.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email