Krakowskie działania na rzecz seniorów docenione w raporcie WHO

Krakowskie działania na rzecz seniorów docenione w raporcie WHO
Fot. Pixabay

Nowy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, opisuje skalę zjawiska i zawiera przykłady dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku z różnych miast świata. W tym kontekście zostały przywołane działania Krakowa realizowane w związku z pandemią w ramach polityki senioralnej miasta.

Opublikowany w marcu 2021 r. Raport Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) na temat dyskryminacji ze względu na wiek przybliża to zjawisko w międzynarodowym kontekście i zawiera rekomendacje konkretnych działań, które mogą przełożyć się na jego ograniczanie. W raporcie znalazły się zalecenia dla instytucji międzynarodowych, rządów, miast i instytucji, ale także dla obywateli dotyczące tego, jak działać, aby nikt nie był wykluczony ze względu na wiek. Dokument opisuje strategie, które można wdrożyć w celu zapobiegania i przeciwdziałania ageizmowi i proponuje kierunki badań, których wyniki pozwolą lepiej zrozumieć to zjawisko.

W raporcie można znaleźć przykłady działań zasługujących na docenienie, które miały na celu wsparcie osób starszych, szczególnie w czasie pandemii. Działania Krakowa w tym zakresie zostały zauważone i pokazane jako dobra praktyka. Wyróżniono rozwiązania w dostępie do potrzebnych informacji dla starszych mieszkańców Krakowa.

– Pandemia COVID-19 nie tylko ujawniła dyskryminację ze względu na wiek w różnych środowiskach, ale także stała się okazją do wielu pozytywnych inicjatyw odzwierciedlających solidarność. Na przykład informacje online zostały opracowane specjalnie dla osób starszych, przeprowadzono kampanie na temat zdrowia psychicznego seniorów, a także opracowano technologie cyfrowe i wsparcie ich stosowania, aby pomóc osobom starszym komunikować się w okresie zamknięcia – czytamy w raporcie.

Z raportem można zapoznać się na stronie WHO, dodatkowe informacje o dokumencie można znaleźć TUTAJ. Światowa Organizacja Zdrowia zachęca także do włączenia się w międzynarodową  kampanię #AWorld4AllAges przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek.

Informacje o przedsięwzięciach skierowanych do krakowskich seniorów można śledzić na specjalnej odsłonie strony internetowej miasta: www.dlaseniora.krakow.pl.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email