Kraków: Zimowa pomoc bezdomnym – pierwsze podsumowania

Kraków: Zimowa pomoc bezdomnym – pierwsze podsumowania
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa / materiały prasowe

Powoli dobiegają końca zimowe kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych prowadzone przez Straż Miejską Miasta Krakowa. Od początku listopada ubiegłego roku do końca lutego strażnicy miejscy dotarli do 8347 takich osób.

W trakcie prowadzonych kontroli patrole sprawdzały, czy bezdomni nie potrzebują pomocy. Strażnicy proponowali wsparcie socjalne, możliwość skorzystania z jadłodajni, przewiezienia do noclegowni czy ogrzewalni. Wspólnie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, funkcjonariusze starali się nakłonić osoby bezdomne, by w trudnych dla nich miesiącach zimowych zmienili miejsce swojego schronienia na ciepłe i bezpieczne. Niestety – w większości przypadków – odmawiali oni przyjęcia jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia.

Jednakże pomoc była czasami konieczna, zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Jeśli osoby bezdomne wymagały specjalistycznej pomocy medycznej, wówczas funkcjonariusze wzywali pogotowie ratunkowe. A kiedy strażnicy mieli do czynienia z osobami nietrzeźwymi, zagrożonymi wychłodzeniem, wówczas były one przewożone do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Od początku listopada 2019 roku do końca lutego patrole Straży Miejskiej Miasta Krakowa przeprowadziły 8347 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych. Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień trafiło 11 osób, 25 osobom pomogli specjaliści z Przystani Medycznej, a pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego trafiło trzech bezdomnych.

Źródło: krakow.pl
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa / materiały prasowe
Print Friendly, PDF & Email