Kraków: Zgłoś kandydata do tytułu „Filantrop Krakowa”

Kraków: Zgłoś kandydata do tytułu „Filantrop Krakowa”
Mat. prasowe

Od ponad dwóch dekad osoby, instytucje i firmy szczególnie zaangażowane w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom, otrzymują prestiżowe tytuły Filantropów Krakowa. Rozpoczęła się 23. edycja inicjatywy. Organizatorzy proszą o zgłaszanie osób, firm, instytucji szczególnie wrażliwych na potrzeby innych.

Kandydatów można zgłaszać do 31 marca.

Celem konkursu jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania cennych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, a przede wszystkim wyłonienie filantropów działających wyłącznie z „potrzeby serca”.

Do 31 marca można zgłaszać propozycje kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2022. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkankom i mieszkańcom Krakowa.

Kandydatki i kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydatura zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem/kandydatką). Ideą jest poznanie osób, firm, instytucji, organizacji pozarządowych, które w roku 2022, w tym  trudnym dla wszystkich okresie, podzieliły się swoją dobrocią i życzliwością z potrzebującymi. Wyjątkowa postawa wymaga uznania i wyróżnienia.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa, odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy. Formularz należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – III piętro, sekretariat- pokój nr 08/segment B
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl
  • w formie elektronicznej – poprzez ePUAP
  • również tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem konkurs „Filantrop Krakowa A.D. 2022”.

Tytuł Filantropa Krakowa przyznaje prezydent Krakowa na wniosek Bractwa Filantropii, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy. Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie przez prezydenta Krakowa, w jego skład wchodzą mi.in laureaci tytułu Filantrop Krakowa z poprzednich edycji.

Od 2018 r. zwiększono ilość przyznawanych tytułów (przyznawano trzy tytułu), aktualnie można ich łącznie przyznać pięć w kategoriach:

  • za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Regulamin konkursu

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod nr telefonu: 12 616 78 04 oraz na filantrop.krakow.pl.

Organizatorzy zachęcają również do zapoznania się z sylwetkami wszystkich dotychczasowych Filantropów Krakowa.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email