Kraków: Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Kraków: Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi – konsultacje
Fot. Pixabay

Od 25 maja do 19 czerwca będą trwały konsultacje dotyczące nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje dotyczące „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i zdrowia.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych zaplanowanych od 25 maja do 19 czerwca (szczegółowe informacje o dyżurach można znaleźć w harmonogramie dostępnym TUTAJ (pdf), a także przekazać wnioski, uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego – do 19 czerwca.

Formularz konsultacyjny można przesłać w formie skanu lub zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl. Można też przekazać dokument przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020” lub dostarczyć do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (do urny w holu budynku).

Dodatkowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email