Kraków uruchamia program wsparcia dla ukraińskich twórców

Kraków uruchamia program wsparcia dla ukraińskich twórców
Fot. Pixabay

Miasto Kraków przygotowało program wsparcia dla ukraińskich twórców, realizowany przez Krakowskie Forum Kultury. Jest on skierowany do obywateli Ukrainy, prowadzących działalność artystyczną, którzy opuścili terytorium swojego kraju w wyniku inwazji Rosji, przybyli do Polski po 24 lutego oraz przebywają na terenie Krakowa. Na realizację programu miasto przeznaczy 200 000 zł.

Program zakłada wsparcie twórców, którzy prowadzą działalność artystyczną lub kulturalną w obszarze sztuk wizualnych, filmu, teatru, muzyki, tańca, literatury, fotografii i innych dziedzin kultury i sztuki. Zgłoszone projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości od 3 000 do 5 000 złotych brutto.

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym, w oparciu o następujące kryteria: zgodność projektu z założeniami programu, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy, atrakcyjność i oryginalność projektu oraz forma jego realizacji i współpraca z krakowskimi twórcami, artystami i organizacjami.

Projekty można zgłaszać do 26 maja.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza wniosku na adres: ukraina@krakowskieforum.pl
  • osobiście – w sekretariacie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, z dopiskiem na kopercie „Ukraina”.

Regulamin programu i formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej krakowskieforum.pl.

[UA]

Міська гміна Краків та Краківський Форум Культури оголошують набір до програми підтримки українських митців. Програма адресована громадянам України, що ведуть мистецьку діяльність, які залишили територію України внаслідок вторгнення Росії, прибули на територію Республіки Польща з 24 лютого та перебувають на території Краківа. На реалізацію програми виділено 200 тис. злотих.

Програма спрямована на підтримку митців, які займаються мистецькою або культурною діяльністю у сфері візуального мистецтва, кіно, театру, музики, танцю, літератури, фотографії та інших сфер культури та мистецтва. Програма передбачає підтримку проєктів вартістю від 3 000 до 5 000 злотих брутто.

Заявки оцінюватимуться за формою та змістом, виходячи з таких критеріїв: відповідність проєкту передбачуваним цілям програми, професіоналізм та професійний досвід заявника, привабливість та оригінальність проєкту, а також форма його реалізації та співпраця з краківськими митцями, художниками та організаціями.

Заявки приймаються по 26 травня.

Заявки можна подавати:

  • в електронному вигляді – надіславши скан заповненої та підписаної анкети на адресу: ukraina@krakowskieforum.pl
  • особисто – у секретаріаті Краківського Форум Культури, вул. Миколайська, 2, з приміткою на конверті „Україна”.

Правила програми разом із заявкою доступні на сайті krakowskieforum.pl.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email