Kraków: Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych – konsultacje

Kraków: Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych – konsultacje
Fot. pixabay.com

Prezydent Krakowa zaprasza mieszkańców oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025. Program określa kierunki działań miasta w obszarze polityki senioralnej.

Wydział ds. Polityki Społecznej i Zdrowia – Miejskie Centrum Dialogu rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025. Program określa kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.

Konsultacje potrwają do 25 września. Udział w nich mogą wziąć mieszkańcy Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe.

W ramach konsultacji odbędą się:

1. otwarte spotkania w Biurze Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19

  • 17 września w godz. 16:00 – 17:00

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniach, najpóźniej dzień przed planowaną datą. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie: 12 445 96 66 lub mailowo: beata.schechtel-maczka@um.krakow.pl.

2. dyżury eksperta pod nr. tel. 12 445 96 66

  • 16 września, w godz. 12.00-18.00
  • 24 września, w godz. 10.00-14.00

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach 7-11 września, w godz. 10:00 – 12:00 możliwe będzie zadawanie pytań pani Annie Okońskiej-Walkowicz – Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. Pytania można zadawać w formie mailowej: anna.okonska-walkowicz@um.krakow.pl lub telefonicznie: 797 905 860.

Program wraz z formularzem konsultacyjnym można znaleźć:

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego do 25 września, w następujący sposób:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;
  • osobiście w siedzibie Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 (parter, pok. nr 11);
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025”;
  • podczas spotkań konsultacyjnych.

Konsultacje społeczne są prowadzone na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email