Kraków: Powiatowy Program Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023-2026 – od 26 września konsultacje

Kraków: Powiatowy Program Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023-2026 – od 26 września konsultacje
Fot. Pixabay

Od 26 września do 21 października w Krakowie odbędą się konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023-2026.

Do udziału w konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023–2026 zaproszeni są mieszkańcy i organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie powiatu.

Komórka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Celem konsultacji będzie uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych.

Planowane formy konsultacji społecznych:

  • 26.09.2022 r. o godz. 13:00-17:00 – otwarte spotkanie konsultacyjne w formie warsztatu. Miejsce: Centrum Obywatelskie w budynku stadionu Wisły na I piętrze, przy ul. Reymonta 20. Miejsce dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami;
  • 17.10.2022 r. o godz. 13:00-17:00 – otwarte spotkanie konsultacyjne. Miejsce: Centrum Obywatelskie w budynku stadionu Wisły na I piętrze, przy ul. Reymonta 20. Miejsce dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami;
  • dyżury telefoniczne;
  • formularz konsultacyjny;
UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email