Kraków: Porozmawiajmy o placach zabaw bez barier

Kraków: Porozmawiajmy o placach zabaw bez barier
Fot. mat. prasowe / UM Kraków

Przestrzeń zabawy, miejsce spotkań i przygód – place zabaw to zakątki dziecięcej radości! Jednak nie dla wszystkich są one w pełni dostępne. Dzieci z niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu często napotykają bariery w dostępie do tych miejsc. Ścieżki bywają niedostosowane, piasek nie pozwala na swobodne przemieszczanie się, brakuje sprzętów i zabawek, z których może skorzystać każde dziecko. Podejmując kwestię projektowania integracyjnych placów zabaw, zaplanowano badanie opinii mieszkańców. Pierwsze spotkanie online odbędzie się 14 czerwca.

– Tworzymy miasto wrażliwe i przeznaczone dla wszystkich, dlatego też Kraków rozpoczyna prace nad rekomendacjami w zakresie projektowania placów zabaw dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, rodziców, pedagogów/żki, projektantów/tki, przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych do wspólnej rozmowy – czytamy na stronie internetowej miasta. – Chcemy poznać opinię osób korzystających z krakowskich ogródków jordanowskich i podobnych przestrzeni. Priorytetem jest to, by miały charakter integracyjny. Pojawiają się głosy, że rodzice dzieci z niepełnosprawnościami omijają place zabaw, bo nie ma tam odpowiedniej oferty, chcemy temu przeciwdziałać i tworzyć miejsca, które uwzględniają oczekiwania wszystkich użytkowników i użytkowniczek – dodaje krakowski UM.

Wypracowane podczas spotkań rekomendacje będą kluczowe dla Zarządu Zieleni Miejskiej przy wszystkich przyszłych remontach, rewitalizacjach i inwestycjach.

W ramach badania opinii mieszkańców planowane są spotkania online na platformie Microsoft Teams oraz wizja lokalna na wybranych placach zabaw. Spotkania będą tłumaczone na język migowy.

Pierwsze spotkanie online odbędzie się 14 czerwca w godz. 17:00 – 19:00.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

Print Friendly, PDF & Email