Kraków: Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Kraków: Półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami
Fot. Pixabay

Już po raz kolejny Kraków organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Półkolonie zimowe odbywają się w dniach 4-15 stycznia.

Oferta Miasta skierowana jest do uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, którzy są samodzielni i mogą wziąć udział w półkolonii bez rodzica/opiekuna. – Półkolonie organizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas półkolonii zostaną zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa i przestrzegane zalecenia rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny dotyczące trwającego stanu epidemii COVID-19. Półkolonie zimowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, organizowane w ramach akcji „Zima w mieście 2021” są finansowane lub współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków, dlatego udział w nich jest bezpłatny.

Realizatorami wypoczynku zimowego są:

1) Szkolny Klub Sportowy RZAK

Terminy: I turnus 4.01-8.01 (z wyłączeniem 6.01) godz. 8:00-16:00; II turnus 11:01-15:01 godz. 8:00-16:00

Organizuje 2 półkolonie integracyjne dla 72 dzieci poniżej 13. roku życia w tym dzieci z niepełnosprawnościami, na każdym z turnusów będą 3 grupy liczące po 12 dzieci. Miejscem półkolonii zimowej jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 w której SKS ma siedzibę na ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie.

W półkolonii wezmą udział dzieci z niepełnosprawnościami takimi jak: autyzm w tym z zespołem Aspergera, afazją ruchową, trudnościami w nauce wynikającymi z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

W ramach półkolonii zapewniono: organizację bezpiecznej aktywności sportowej tzn. zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: zespołowe gry sportowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, gry i zabawy rekreacyjne, tenis stołowy a także warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz panel poświęcony zagadnieniom z zakresu ratownictwa medycznego.

W programie zaplanowano również wycieczkę do zoo i Parku Jordana. Ponadto, uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.

2) Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

Termin: 11.01-15.01 godz. 8.00-15.30

Półkolonia zimowa dla 12 dzieci z niepełnosprawnością wzroku jest realizowana na terenie placówki edukacyjnej – Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6. W programie przewidziano integrację uczestników poprzez aktywizację ruchową, aktywność fizyczną i zajęcia muzyczne. Program będzie obejmować aspekty rewalidacyjne, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne i sportowe. W czasie turnusu zaplanowano zajęcia na świeżym powietrzu w oparciu o ścieżkę edukacyjno-sensoryczną i ogród przynależący do placówki, a także zajęcia na sali gimnastycznej, siłowni i w Sali doświadczeń świata znajdujących się w budynku. Na turnusie realizowane będą zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe (ergometry, piłka toczona dla niewidomych, tenis stołowy dla niewidomych), gry i zabawy, zajęcia edukacyjne (spotkanie z fizyką, ścieżka edukacyjno-sensoryczna), zajęcia rewalidacyjne (doskonalenie orientacji przestrzennej oraz czynności samoobsługowych) i zajęcia integracyjne realizowane w czasie wszystkich form zajęć.

Organizator zapewnia ponadto transport uczestników na zajęcia oraz wyżywienie.

3) Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Termin: 11.01-15.01  godz. 8.30-16.00

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy pozostających pod stałą opieką Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy uczęszczających do krakowskich szkół integracyjnych oraz słyszących dzieci rodziców głuchych. W ramach półkolonii zostaną utworzone 2 grupy liczące po 12 dzieci. Miejscem półkolonii będzie Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Pigonia w Krakowie.

Program w szczególności nastawiony będzie na integrację w oparciu o aktywizację ruchową, zajęcia muzyczne, plastyczne, robótek ręcznych. W ramach półkolonii planowane są zajęcia z muzykoterapii, ceramiki, szycia maskotek, warsztatów edukacyjnych oraz zajęć sportowych. Dzieciom czas będą urozmaicać zaproszeni goście: magik i kuglarze. Organizator planuje również wyjścia do ICE i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na warsztaty edukacyjne.

Uczestnicy półkolonii otrzymają również wyżywienie.

4) Fundacja Poland Business Run

Termiy: I turnus: 04.01- 08.01.2021 r. w godzinach: 8:00-16:00 (w dniu 6.01.2021 zajęcia nie będą organizowane); II turnus: 11.01-15.01.2021 r. w godzinach: 8:00-16:00.

Miejscem organizacji półkolonii zimowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 78. W zajęciach weźmie udział łącznie 24 dzieci uczęszczających do klas I-IV ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych mieszkające i/lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Każdy z turnusów obejmie grupę maksymalnie 12 dzieci.

Uczestnikami półkolonii są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami m.in. z obniżoną sprawnością sensoryczną, społeczną oraz intelektualną, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, Dziecięcym Porażeniem mózgowym, obniżoną sprawnością ruchową.

W ramach półkolonii zostaną zorganizowane zajęcia uaktywniające dzieci oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe, gry i zabawy. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii będzie czuwała wykwalifikowana kadra specjalistów.

Ponadto, organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie oraz transport na zajęcia wraz z odwozem dzieci z określonych punktów w Krakowie. Więcej informacji na stronie: www.polandbusinessrun.pl

5) Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Termin: I turnus: 04.01- 08.01.2021 r . w godzinach: 8:00-16:00 (w dniu 6.01.2021 zajęcia nie będą organizowane); II turnus: 11.01- 15.01.2021 r. w godzinach: 8:00-16:00

Miejscem realizacji półkolonii integracyjno-sportowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2 w Krakowie. Celem półkolonii jest wspieranie aktywności integracyjnej dzieci poprzez sport, ruch, edukację i jednocześnie odciążenie rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Forma wypoczynku przewidziana jest wyłącznie dla dzieci I-IV szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, które mają możliwość przebywać (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez Organizatorów i brać udział w zajęciach. W półkoloniach może uczestniczyć maksymalnie grupa do 48 osób (4 grupy po 12 osób) w każdym z 2 turnusów (łącznie 96 osób w dwóch turnusach) z czego część dzieci to grupa z niepełnosprawnościami. Każdego dnia będą prowadzone zajęcia o charakterze sportowym pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i trenerskiej. W trakcie turnusów będą realizowane zajęcia integracyjno-sportowe o charakterze edukacyjno -poznawczym.

W ramach półkolonii zapewnione będą dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad dla wszystkich uczestników. Więcej informacji na stronie: www.prolandsport.pl

Realizację ferii zimowych zleca i koordynuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia/Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami. Telefon kontaktowy: 12 616 5075, 12 616 5278.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email