Kraków: Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Kraków: Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
Fot. Kraków Bez Barier

Kraków już po raz drugi organizuje wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, które mieszkają lub uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Półkolonie są finansowane lub współfinansowane przez Urząd Miasta Krakowa, dlatego udział w nich jest bezpłatny.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami to:

 • Krakowskie półkolonie w Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych (organizator: Fundacja Poland Business Run);
 • Półkolonie integracyjne z elementami karate w TAURON Arena Kraków (organizator: Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu Proland-Sport);
 • Półkolonie na sportowo z akcentem psychoedukacyjnym i informatycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (organizator: Szkolny Klub Sportowy RZAK);
 • Kurs informatyczny z psychoedukacją, doradztwem zawodowym i akcentem sportowo-rekreacyjnym w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 (organizator: Fundacja Otwarte Ramię Białej Gwiazdy);
 • Lato w mieście dla dzieci z dysfunkcją wzroku w Zespole Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie (organizator: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja).

Krakowskie półkolonie w Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych

Organizowane są dla dzieci i młodzieży do 24 r.ż. ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, które są samodzielne i mogą wziąć udział w półkolonii bez rodzica/opiekuna.

Atrakcje: zajęcia sportowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne;

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, woda mineralna); stała obecność ratownika medycznego.

Gdzie i kiedy? Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40. Od 6 lipca do 28 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Turnusy:

 • turnus: od 6 do 10 lipca;
 • turnus: od 13 do 17 lipca;
 • turnus: od 20 do 24 lipca;
 • turnus: od 27 do 31 lipca;
 • turnus: od 3 do 7 sierpnia;
 • turnus: od 10 do 14 sierpnia;
 • turnus: od 17 do 21 sierpnia;
 • turnus: od 24 do 28 sierpnia

Zapisy: Komplet dokumentów znajdujących się na stronie internetowej należy czytelnie wypełnić, podpisać i włożyć do koperty z napisem „ZGŁOSZENIE NA WYPOCZYNEK LETNI 2020”.

Kopertę z dokumentami należy wrzucić do skrzynki, która znajduje się przy bocznym wejściu do Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych (obok stanowiska ochrony obiektu).

Skrzynka na dokumenty rekrutacyjne jest wystawiona wyłącznie od 24 czerwca do 3 lipca w godzinach od 10:00 do 20:00.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na wypoczynek – o przyjęciu decyduje organizator. W każdym turnusie weźmie udział maksymalnie 14 osób.

Regulamin

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się TUTAJ. Tel. 609 915 005 (od 8:00 do 16.00), e-mail: polkolonie@polandbusinessrun.pl.

Półkolonie integracyjne z elementami karate w TAURON Arena Kraków

Przewidziane dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, w tym z różnymi niepełnosprawnościami, które mogą przebywać pod opieką zapewnioną przez organizatorów i brać udział w półkolonii bez obecności rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego.

Atrakcje: ćwiczenia sportowe z wykorzystaniem podstawowych elementów karate, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zawodniczą oraz opiekunów, zabawy, nauka zasady udzielania pierwszej pomocy zakończona quizem z nagrodami, koszulki, kimona karate.

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, woda mineralna), stała obecność ratownika medycznego).

Gdzie i kiedy? TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7. Od 6 do 24 lipca, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Turnusy:

 • turnus: od 6 do 10 lipca;
 • turnus: od 13 do 17 lipca:
 • turnus: od 20 do 24 lipca

Zapisy: przez formularz dostępny na stronie internetowej. Rekrutacja w trybie ciągłym do wyczerpania wolnych miejsc (decyduje kolejność wpływu wniosków). W każdym z turnusów weźmie udział do 50 osób, w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Tel. 601 440 331; e-mail: prolandsport@gmail.com.

Półkolonie integracyjne na sportowo z akcentem psychoedukacyjnym i informatycznym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7.

Dla dzieci poniżej 10 r.ż., w tym z dysfunkcjami takimi, jak autyzm, zespół Aspergera, afazja ruchowa, trudności w nauce wynikającymi z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim (od 4 do 6 uczestników na każdym 12-osobowym turnusie).

Atrakcje: regularne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów sportu, warsztaty psychologiczne, porady informatyka w zakresie prawidłowego i łatwiejszego zdobywania wiedzy poprzez naukę on-line, korzystania z platform i komunikatorów ułatwiających naukę (Microsoft Teams, Discord).

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, woda mineralna).

Gdzie i kiedy? Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14. Drugi tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Turnusy:

 • turnus: od 6 do 10 lipca;
 • turnus: od 3 do 07 sierpnia.

Zapisy i informacje: tel. 510 263 516; e-mail: mgooj@interia.pl

Kurs informatyczny z psychoedukacją, doradztwem zawodowym i akcentem sportowo-rekreacyjnym w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1

Dla młodzieży pomiędzy 16 a 21 r.ż, w tym dla młodzieży z dysfunkcjami takimi, jak dziecięce porażenie mózgowe, zespół Aspergera, afazja ruchowa, trudności w nauce wynikające z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim, niedosłyszących i niedowidzących (od 6 do 8 uczestników w każdym 14-osobowym kursie).

Atrakcje: Każdy dzień kursu będzie składał się z czterech modułów:

 • psychoedukacyjnego,
 • doradztwa zawodowego,
 • informatycznego,
 • sportowo-rekreacyjnego.

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, woda mineralna)

Gdzie i kiedy? Internat Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, ul. Kamieńskiego 49. Od 10 do 21 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Turnusy:

 • turnus I: od 10 do 14 sierpnia;
 • turnus II: od 17 do 21 sierpnia.

Zapisy: tel. 510 263 516; e-mail: mgooj@interia.pl.

Lato w mieście dla dzieci z dysfunkcją wzroku w Zespole Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

Dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku w wieku od 7 do 21 lat. Wymagane aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem O-04 oraz zameldowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W półkoloniach mogą wziąć udział w sumie 64 osoby.

Atrakcje: zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, zajęcia sportowe (ergometry, urządzenia sportowe na wolnym powietrzu, Nordic Walking, piłka toczona dla niewidomych, tenis stołowy dla niewidomych), zajęcia edukacyjne (ścieżka edukacyjno-sensoryczna, przyrodoznawstwo), zajęcia rewalidacyjne (doskonalenie orientacji przestrzennej oraz czynności samoobsługowych), zajęcia integracyjne realizowane w czasie wszystkich form zajęć

Dodatkowo: wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek woda mineralna).

Gdzie i kiedy?

Zespół Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6. Od 27 lipca do 7 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Turnusy:

 • turnus I: od 27 do 31 lipca;
 • turnus II: od 3 do 7 sierpnia.

Zapisy: e-mail: biuro@nadzieja-krakow.org.pl; strona internetowa; tel. 602 174 181 (w godzinach od 9:00 do 15:00).

Źródło: UM Kraków
Fot. Kraków Bez Barier
Print Friendly, PDF & Email