Kraków: Pary na medal w 2023 roku

Kraków: Pary na medal w 2023 roku
Fot. Marcus Aurelius / Pexels

W tym roku 404 pary z Krakowa otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Oznacza to, że uhonorowani jubilaci przeżyli w związku małżeńskim 50 lat lub dłużej. W tym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie z tej okazji odbyło się 26 takich uroczystości, na które zapraszani byli złoci jubilaci.

Te odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci są informowani listem gratulacyjnym z Kancelarii Prezydenta RP o przyznanych medalach. Następnie otrzymują zaproszenie na uroczystość, której organizatorem jest Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie. W uroczystej ceremonii mogą także uczestniczyć najbliżsi jubilatów.

Wniosek o nadanie medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyjmuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wnioski można składać przy ul. Basztowej 22 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich na ul. św. Sebastiana 9.

W roku 2022 takie wyróżnienie otrzymało 349 par.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email