Kraków: Nowe defibrylatory treningowe

Kraków: Nowe defibrylatory treningowe
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

13 defibrylatorów szkoleniowych wraz z fantomami do resuscytacji otrzymały we wtorek Straż Miejska Miasta Krakowa, Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Krakowska – Hufiec Kraków Nowa Huta, Fundacja Ratuj Życie, Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna, Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, Emergency24 sp. z o.o. oraz firma Łukasz Bednarz Dreamotor.

Defibrylator szkoleniowy imituje pracę defibrylatora terapeutycznego i ma na celu przygotowanie osób udzielających pierwszej pomocy do jego skutecznego użycia. Urządzenia zostały zakupione w ramach programu „Bezpieczny Kraków”.

– Jest mi bardzo miło, że możemy tak często spotykać się w związku z przekazywaniem defibrylatorów. Przypomnę tylko, że dwa tygodnie temu przekazywaliśmy 10 takich urządzeń, dziś jest to sprzęt szkoleniowy. To już jest ostatnia dostawa w ramach programu poprawy bezpieczeństwa dla Krakowa na lata 2018–2021 „Bezpieczny Kraków”. Program będzie kontynuowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, więc urządzenia będą nadal kupowane – mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.

W 2018 roku zostało zakupionych 40 sztuk defibrylatorów treningowych, z czego w 2019 roku przekazano 26 sztuk jednostkom organizacyjnym Krakowa – w szczególności przedszkolom i szkołom, aby przeszkolić kadrę nauczycielską w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ona z kolei uczy młodzież, jak prawidłowo używać defibrylatorów i jak ratować ludzkie życie.

Warto przypomnieć, że Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zakupił niedawno defibrylatory AED, które mogą uratować życie. Więcej o tym TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email