Kraków: MOPS wspiera seniorów i osoby objęte kwarantanną

Kraków: MOPS wspiera seniorów i osoby objęte kwarantanną
Fot. Pixabay

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2020 roku uruchomił system wsparcia seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji.

W ramach wsparcia świadczone są usługi takie jak: dostawa zakupów do seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji; dostawa paczek żywnościowych z Banku Żywności dla seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji; dostarczanie posiłków dla osób przebywających w kwarantannie i izolacji; dostarczanie leków do osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji; dostarczanie seniorom posiłków przygotowywanych przez Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej.

Realizowane jest także wsparcie seniorów w środowisku, w tym: pomoc w robieniu opłat na poczcie, załatwianie niezbędnych spraw wymagających wyjścia z domu.

Łącznie od marca do 27 października w ramach powyższego wsparcia wykonano 916 dostaw „pod drzwi” zakupów dla seniorów i osób niesamodzielnych (148 osób) oraz przebywających w kwarantannie i izolacji domowej (89 osób).

Dostarczono łącznie 584 paczki żywnościowe z Banku Żywności do osób przebywających w kwarantannie i izolacji (576 paczek) i seniorów (8 paczek).

Usługą dostawy ciepłych posiłków objęto 117 osób objętych kwarantanna i izolacją domową.

Leki dostarczono do 9 osób. Dostawą posiłków z MDDPS objętych zostało 23 seniorów. Wsparciem w środowisku objętych zostało 12 osób.

Warto zaznaczyć, że powyższe dane nie stanowią sumy osób którym udzielono wsparcia, ponieważ niektóre osoby korzystały z więcej niż jednej formy pomocy.

Wsparcie zostało zorganizowane i jest realizowane przez pracowników MOPS w Krakowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, Caritas, Auchan Kraków al. Pokoju, 11 Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej i wolontariuszami z ZHP i ZHR.

Założenia ogłoszonego 20 października Rządowego Programu Wsparcia Seniorów pokrywają się z pomocą świadczoną do tej pory przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. W związku z powyższym – jak zaznacza UM – nie było potrzeby organizowania nowych form wsparcia.

Ze względu na uruchomioną ogólnopolską kampanię informacyjną, w porównaniu z marcem i kwietniem 2020 r., kilkukrotnie zwiększyło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez ośrodek, co wymagało zaangażowania dodatkowej kadry i zwiększy koszty obsługi zadania.

Ze względu na konieczność zapewnienia rzetelności i stałości świadczonego wsparcia MOPS w Krakowie usługi świadczy w oparciu o etatowych pracowników ośrodka przy wsparciu wolontariuszy. Powyższa decyzja została podjęta na bazie dotychczasowych doświadczeń współpracy z wolontariuszami, którzy zabezpieczają wsparcie udzielane jednorazowo, jednak przy realizacji zadań cyklicznych i długoterminowych, ze względu na inne obowiązki nie mogą zagwarantować ciągłości.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email