Kraków: Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych HULA HOP

Kraków: Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych HULA HOP
Fot. Pixabay

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”, Klub Rodzica HULA HOP serdecznie zaprasza rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością do lat 3 zamieszkujące na terenie GMK, do skorzystania z oferty Klubu.

Działalność klubu realizowana jest w formie zadania publicznego zleconego Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”. Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych HULA HOP to pierwszy tego rodzaju klub w Krakowie oraz unikatowy w skali kraju skierowany do rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami od 0 do 3 roku życia. Realizacja zadań klubu opiera się na organizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami, konsultacji i szkoleń dla rodziców. Klub Rodzica HULA HOP jest prowadzony na Osiedlu Wandy 23.

Kto może skorzystać z oferty?

Rodzice z dziećmi do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub/i,
  • posiadają zaświadczenie, wystawione na podstawie ustawy „Za życiem” lub/i,
  • objęci są programem Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
  • osoby oczekujące na potomstwo, kwalifikujące się do objęcia programem „Za Życiem”.

Jak funkcjonuje klub?

Obecnie Klub Rodzica działa w trybie hybrydowym. Część zajęć odbywa się stacjonarnie w siedzibie Klubu na Os. Wandy 23, a część online na grupie Facebook.

Codziennie od poniedziałku do piątku otwarta jest Sala Swobodnej Zabawy, w różnych porach (dwa razy przedpołudniem, dwa razy popołudniu), zgodnie z harmonogramem na dany miesiąc.

Jak wziąć udział?

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konieczne jest wcześniejsze zapisanie się albo poinformowanie telefonicznie lub mailowo.

Zadanie publiczne pn. „Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych”  jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Zajęcia są bezpłatne.

Więcej informacji na Facebooku Klubu HULA HOP

Mat. prasowe
UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email