Kraków: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek pod kontrolą

Kraków: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek pod kontrolą
Fot. Pixabay

Od 1 września dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizuje firma Mal-Bus, wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego. Niektórzy rodzice zgłaszają zastrzeżenia co do solidności nowego wykonawcy. Jak zapewnia miasto – trwa weryfikacja tych sygnałów i działania wyjaśniające z przewoźnikiem.

Rodzice w rozmowach telefonicznych zwracają uwagę m.in. na niepunktualność kierowców lub brak stawiania się kierowców w miejscu odbioru dziecka. Te uwagi i zastrzeżenia są obecnie wyjaśniane.

Do realizacji usługi „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i z placówek na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku szkolnym 2020/2021”, na podstawie przetargu nieograniczonego, wyłoniona została firma Mal-Bus Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna.

W sprawach harmonogramu dowozu i kwestiach organizacyjnych rodzice mogą kontaktować się z przewoźnikiem pod nr telefonu: 12 256 10 54 (w godz. 7:00–15:00).

Miasto Kraków, realizując obowiązek wynikający z prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu:

  • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym z odroczonym obowiązkiem szkolnym – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
  • uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym – do najbliższej szkoły podstawowej,
  • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim – na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25. rok życia,
  • dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 24. rok życia.

Ponadto, z inicjatywy prezydenta Krakowa, Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę nr XII/200/19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą Miejską Kraków a rodzicami. Przepisy tej uchwały realizowane są od 1 września 2019 r.

Źródło: UM Kraków
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email