Koszalin: Uczelnia będzie jeszcze bardziej przyjazna

Koszalin: Uczelnia będzie jeszcze bardziej przyjazna
Fot. tu.koszalin.pl

Blisko 4,8 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska z funduszy unijnych na wprowadzenie zmian, dzięki którym uczelnia stanie się bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Pieniądze pozyskane zostały w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

NCBR ogłosił właśnie wyniki trzeciej części konkursu „Uczelnia dostępna II”, w ramach którego wspierane są projekty zmierzające do likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Konkurs „Uczelnia dostępna” zakłada wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadr uczelni z zakresu niepełnosprawności. Chodzi o realizację działań, które mają na celu zapewnienie dostępności komunikacyjnej i architektonicznej, wdrożenie narzędzi informatycznych i taką modyfikację programów kształcenia, które uwzględniają potrzeby osób z niepełnosprawnością.

W trzeciej części konkursu o dofinansowanie starało się ponad 30 uczelni z całego kraju. Wniosek Politechniki Koszalińskiej uzyskał od komisji oceniającej wysoką notę (89,5 punktów na 100 możliwych). W rezultacie nasza uczelnia otrzymała jedną z najwyższych dotacji (4 mln 769 tys. zł).

– Cieszę się ogromnie, bo realizując ten projekt będziemy mogli uczynić naszą uczelnię bardziej dostępną, dzięki czemu wzrośnie jej potencjał – mówi rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK.

Jak tłumaczy prorektor ds. studenckich Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK, który kierował zespołem przygotowującym wniosek o dofinansowanie, planowane działania będą zmierzać do tego, by zminimalizować ograniczenia w dostępie do kształcenia.

Projekt przewiduje likwidację barier architektonicznych w obiektach Politechniki Koszalińskiej, w tym m.in. montaż windy w budynku Wydziału Architektury i Wzornictwa (kampus przy ul. Racławickiej), adaptację 10 toalet w różnych budynkach uczelni oraz montaż schodołazów.

Uczelnia opracuje i wdroży procedurę normującą proces kształcenia osób z niepełnosprawnością, a także przygotowanie inwestycji, by uwzględniały potrzeby tych osób.

Przewidziano ponadto wzmocenienie technologiczne różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością na każdym etapie ich kontaktu z uczelnią – od rekrutacji, poprzez naukę, do osiągnięcia statusu absolwenta. Chodzi m.in. o dostosowanie strony internetowej uczelni i systemu rekrutacji do obowiązujących standardów, realizację wirtualnych szkoleń i rozwój wsparcia cyfrowego zajęć.

W planach jest także wprowadzenie – z myślą o osobach z niepełnosprawnością – alternatywnych zajęć z języków obcych oraz zajęć sportowych. Uczelnia opracuje i wdroży program doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. Zapewni też pomoc psychologiczną wszystkim wymagającym jej studentom. Doposażone zostaną niektóre pracownie uczelni.

Według wstępnych założeń realizacja projektu powinna zakończyć się 31 października 2023 roku. Najprawdopodobniej jednak z powodu ograniczeń związanych z pandemią będzie ona przedłużona o kilka miesięcy.

Źródło: tu.koszalin.pl
Print Friendly, PDF & Email