Koordynator do spraw dostępności w Sopocie

Koordynator do spraw dostępności w Sopocie
Fot. Pixabay

Prezydent Sopotu wyznaczył koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miasta Sopotu. Do zadań koordynatora będzie należało m.in. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych.

Funkcje koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miasta Sopotu objęła Marlena Waruszewska-Jewsieniagłówny specjalista do spraw osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania bezrobociu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu.

Koordynator do spraw dostępności został wyznaczony w związku z realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240.)

Zadania koordynatora do spraw dostępności:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd  Miasta Sopotu i miejskie jednostki organizacyjne;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Sopotu i miejskie jednostki organizacyjne;
  • monitorowanie działalności Urzędu Miasta Sopotu miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane Kontaktowe:

Marlena Waruszewska-Jewsienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu NR1825 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu nr 473/2019 z 31 grudnia 2019r. w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do spraw dostępności oraz przyjęcia „Standardów Dostępności dla Miasta Sopotu, zmieniane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu nr 646/2020;
Print Friendly, PDF & Email