Konkurs PFRON dla instytucji naukowych

Konkurs PFRON dla instytucji naukowych
Fot. Pixabay

Do 21 stycznia instytucje naukowe mogą się ubiegać o dofinansowanie w ramach konkursu „Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” PFRON. Pieniądze można uzyskać na badania, ekspertyzy i analizy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu mogą przystąpić uczelnie i instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, a także inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie niepełnosprawności, edukacji, kultury, różnorodności społecznej i kulturowej.

– Badania nad niepełnosprawnością w obszarze kultury i edukacji przyczyniają się do wypracowania rozwiązań wspierających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, ich aktywizację zawodową i społeczną. Dlatego szczególnie wspieramy te projekty badawcze, które łamią stereotypy, uwrażliwiają na potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawiają ich sytuację na rynku pracy – podkreśla Krzysztof Michałkiewicz, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja projektu badawczego dofinansowanego ze środków PFRON musi rozpocząć się najpóźniej 1 lipca 2020 roku i trwać nie dłużej niż 10 miesięcy. Wymagany jest też wkład własny w wysokości min. 5 proc. kosztów z całego projektu.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie PFRON przeznaczy 360 tys. zł. Wnioski można składać do 21 stycznia do godz. 10:00.

Szczegółowe zasady składania wniosków dostępne są TUTAJ.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email