Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”

Konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”
Fot. pixabay.com

Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. To założenia konkursu grantowego Fundacji PZU.

Wnioski składać mogą fundacje, stowarzyszenia oraz uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dofinansowanie otrzymać można na innowacyjne projekty aktywizacji społecznej skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30.000 mieszkańców. W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych. W ramach Konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 01.08.2022 r. do 31.01.2023 r. Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości dotacji.

Wnioski przyjmowane są od 10 maja do 9 czerwca br.

Więcej informacji dotyczących projektu znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email