Konkurs „Maluch+” 2020 rozstrzygnięty

Konkurs „Maluch+” 2020 rozstrzygnięty
Fot. Pixabay

24,8 tys. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi ma powstać w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+”. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – Ogromnie się cieszę, że takich miejsc w Polsce z roku na rok przybywa i że jako resort rodziny mamy w tym swój udział – mówi minister Marlena Maląg.

Na program „Maluch+” w 2020 r. przeznaczono – podobnie jak w roku poprzednim – 450 mln zł. To trzy razy więcej niż jeszcze w 2017 r.

– Z ogromną przyjemnością pragnę ogłosić wyniki konkursu na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – W 2020 r. w ramach „Malucha+” ma powstać 24,8 tys. miejsc opieki nad maluszkami – informuje minister.

Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości ponad 336 mln zł.

Szczegółowy podział środków znajduje się TUTAJ.

Program „Maluch+” składa się z czterech części, tzw. modułów. Moduł 1 i 3 dotyczą tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech i skierowany jest zarówno do jednostek samorządu terytorialnego (moduł 1a i 1b), jak i podmiotów prywatnych (moduł 3).

Moduł 1 a – (jednostki samorządu terytorialnego) dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie w dniu składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie warunki muszą być spełnione).

Moduł 1 b – (jednostki samorządu terytorialnego) dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

  • funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł;
  • nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

• Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci pracowników mogą ubiegać się pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami.

Jakie środki przeznaczono na poszczególne moduły?

Moduł 1a – 84 974 844,69 zł

Moduł 1b – 80 154 800,70 zł

Moduł 3 – 171 517 388,20 zł

Łącznie na wymienione moduły przeznaczono ok. 336,65 mln zł, w tym tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przyznano 335,91 mln zł, a na ich funkcjonowanie 741 500 zł.

Dofinansowanie do funkcjonowania – kiedy wyniki?

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech w ramach programu „Maluch+” w instytucjach publicznych, utworzonych ze środków Programu MALUCH+ we wcześniejszych edycjach (moduł 2) i w instytucjach niepublicznych (moduł 4) zostanie ogłoszone do 14 lutego.

MRPiPS
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email