Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 rozstrzygnięty

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2021 rozstrzygnięty
Fot. Społeczna 21 / Facebook

Podczas Gali w Forcie Kopca Kościuszki w Krakowie w obecności przedstawicieli samorządu Województwa Małopolskiego, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu nagrodzono najlepsze w regionie przedsiębiorstwa społeczne. Statuetka Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2021 trafiła do firmy Społeczna 21 Sp. z.o.o. non-profit.

Nagrodę przyznano za tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, za inwestowanie w rozwój pracowników m. in. w zakresie aktywności społecznej i doskonalenia kompetencji zawodowych, za stałe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o potencjały i marzenia pracowników z Zespołem Downa.

Konkurs Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej jest inicjatywą realizowaną przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie od 2011 roku. Konkurs ma na celu promocję małopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Print Friendly, PDF & Email