Kończewice: Nowy samochód do przewozu podopiecznych ŚDS

Kończewice: Nowy samochód do przewozu podopiecznych ŚDS
UG Miłoradz

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kończewicach wzbogacił się o nowy samochód do przewozu podopiecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Dzięki zakupowi usprawniony zostanie transport uczestników ŚDS do placówki oraz ich odwóz do domów, a także uczniów z niepełnosprawnością, którym gmina organizuje transport do jednostek edukacyjnych.

Bus kosztował 225 tysięcy złotych, z czego 105 tysięcy złotych to dotacja pozyskana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach “Programu wyrównywania szans między regionami III”, którą Urząd Gminy pozyskał za pośrednictwem samorządu powiatowego.

Print Friendly, PDF & Email