Kompleksowa rehabilitacja drogą do zdobycia pracy w nowym zawodzie

Kompleksowa rehabilitacja drogą do zdobycia pracy w nowym zawodzie
Fot. pixabay.com

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Kto może skorzystać z projektu?

Z zajęć prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. W projekcie mogą brać także udział osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest jednak wymagane.

Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Co jest celem projektu?

Głównym założeniem projektu jest przekwalifikowanie zawodowe jego uczestników i tym samym zdobycie pracy adekwatnej do zainteresowań oraz stanu zdrowia. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą znacznie szybciej powrócić na rynek pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwością wydłużenia do roku.

Usprawniamy na trzech płaszczyznach:
  • zawodowej – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
  • psychospołecznej – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
  • medycznej – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.
Aby zgłosić się do projektu należy:
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację, które są dostępne w niniejszej publikacji na stronie PFRON;
  • przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panem Tomaszem Paczkowskim z Oddziału Wielkopolskiego PFRON:

Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Ulotka informacyjna Projektu znajduje się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email