„Kobieta i dziecko w obliczu przemocy”

„Kobieta i dziecko w obliczu przemocy”
Fot. Adminstrator

W najbliższy piątek (22 listopada) w ramach kampanii „Biała Wstążka” odbędzie się IX Wojewódzka Konferencja „Kobieta i dziecko w obliczu przemocy”. Ideą inicjatywy jest dalsze popularyzowanie idei „Białej Wstążki”.

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Podczas tegorocznej konferencji wyróżnieniem marszałka „Warmińsko-Mazurski Kawaler Białej Wstążki” zostanie odznaczonych siedmiu mężczyzn, szczególnie wyróżniających się pracą na rzecz przeciwdziałania przemocy, zwłaszcza wobec kobiet.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej z Olsztyna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program konferencji (Oranżeria Kultury, Lidzbark Warmiński):

11:00-11:10 – Rejestracja uczestników.
11:10-11:30 – Wręczenie tytułów „Kawalera Białej Wstążki”.
11:30-12:00 – Decyzja o rozwodzie a łzy kobiety, Dorota Wollenszleger – specjalistka rozwodowa, główny koordynator w Centrum Rozwodowym Kobieta i Rozwód w Gdańsku.

Zakres tematyczny: empatia kobiet w obliczu rozwodu, zastraszanie kobiet w obliczu decyzji o rozstaniu („nie poradzisz sobie, nie dasz rady, jesteś do niczego, z niczym sobie w życiu nie poradziłaś”, itd.), przerzucanie odpowiedzialności („gdybyś nie była taka, to na pewno bym na ciebie nie nakrzyczał”), działania poprzedzające decyzję o rozwodzie.

12:00-12:30 – Dziecko jako ofiara, świadek i sprawca. Przemoc psychiczna wobec dziecka w sytuacji rozwodu, prokurator/policja.

Zakres tematyczny: dzieci – świadkowie konfliktów rodziców lub wciągane w walkę między rodzicami; dziecko włączane w konflikt między rodzicami: rodzice podważają wzajemnie swoje kompetencje wychowawcze, nie uzgadniają kwestii wychowawczych, nie konsultują postępowania wobec dziecka, a pod pozorami troski o jego dobro traktują je instrumentalnie, próbując uzyskać korzyści dla siebie: umocnienie swojej pozycji w relacji z małżonkiem, podbudowanie własnego ego, zapewnienie sobie wsparcia czy zaspokojenie własnych potrzeb; syndrom Gardnera.

12:30-13:00 – Zespół traumy u ludzi dotkniętych przemocą, Leszk Dowgiałło – pedagog, profilaktyk.
13:00-13:30 – Panel dyskusyjny: wolność do… – uwalnianie od mechanizmów przemocowych.
13:30-13:50 – Wystąpienie burmistrza/starosty.
13:50 – 14:00 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Fot. i źródło: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email