Klasycy historiografii: Marc Bloch

Klasycy historiografii: Marc Bloch
Fot. nadesłane

W piątek, 19 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na pierwszą rozmowę nowego cyklu pn. „Klasycy historiografii”, w ramach którego przybliżymy odbiorcom ważne prace naukowe w dziejach historiografii polskiej i europejskiej. Cykl spotkań rozpocznie dyskusja nad książką Marca Blocha pt. „Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka”. Rozmowa odbędzie się na stronie FB Biblioteki Elbląskiej.

Wspólnie z mgr Maciejem Badowiczem i dr Tomaszem Pelechem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest historia i dlaczego warto się nią interesować. Nie obejdzie się również bez odniesień do osoby autora książki i do założonej przez niego szkoły „Annales”, stanowiącej do dziś inspirację dla rzeszy młodych badaczy – zapowiada Radosław Kubus z Pracowni Regionalnej REGIOTEKA, który poprowadzi rozmowę

mgr Maciej Badowicz – absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie na seminarium prof. Rafała Kubickiego przygotowuje pracę doktorską poświęconą osobie Wielkiego Mistrza Ludolfa Königa (1280/1290 – zm. ok. 1347/1348). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dziejach zakonu krzyżackiego w Prusach oraz historii wyżywienia. Jest autorem artykułów naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie. Autor książki „Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach ( XIV-XV w.). Produkcja – dystrybucja – konsumpcja”. Obecnie pracuje nad kolejną książką dotyczącą historii wina w Polsce.

dr Tomasz Pełech – absolwent nauk społeczno-humanistycznych oraz historii na Clermont Auvergne-University oraz Uniwersytecie Wrocławskim. W 2019 roku obronił prace doktorską zatytułowaną Shaping the Image of Enemy-Infidel in the Relations of Eyewitnesses and Participants of the First Crusade: The Case of Muslims. Jest autorem jednej monografii, będącej rozszerzoną wersją pracy magisterskiej (Obraz “obcego” w Aleksjadzie Anny Komneny. Przypadek Normanów) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Interesuje się historią wypraw krzyżowych, historią Bizancjum, historią historiografii oraz literaturą średniowieczną.

Print Friendly, PDF & Email