KGP: Tylko w czwartek 2,5 tys. pouczeń za brak maseczki, 590 naruszeń kwarantanny

KGP: Tylko w czwartek 2,5 tys. pouczeń za brak maseczki, 590 naruszeń kwarantanny
Fot. KMP Elbląg

Policjanci ostatniej doby pouczyli 2 570 osób za niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa, a w stosunku do 621 nałożyli mandaty karne – poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Funkcjonariusze w ciągu doby sprawdzili też 176 tys. osób na kwarantannie i stwierdzili 590 uchybień.

Jak poinformował PAP w piątek rzecznik komendanta głównego Policji, funkcjonariusze – odkąd podjęli działania związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19 – sprawdzili już prawie 17,5 mln osób skierowanych na kwarantannę. – To ogromna liczba sprawdzeń i ogrom pracy dla policjantów, pamiętajmy o tym. Jest to zadanie, które cały czas wykonujemy, dokonując wyrywkowych sprawdzeń. Przypominamy, że cały czas obowiązuje w Polsce stan epidemii – podkreślił.

Ostatniej doby – jak podał insp. Ciarka – sprawdzono ponad 176 tys. osób skierowanych na kwarantannę. – W ok. 590 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciagnięcia konsekwencji prawnych. Przypominamy, że Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężna do 30 tys. zł – zaznaczył.

– Pamiętajmy o tym, aby nie zdziwiła nas ewentualna kara wymierzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną – przestrzegł rzecznik KGP.

Ponadto od momentu wprowadzenia stanu epidemii, funkcjonariusze wykonywali ponad 3,78 mln służb tylko w związku ze zwalczaniem koronawirusa. – Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa pouczyliśmy ponad 173 tys. osób, ponad 20 750 ukaraliśmy mandatem karnym, w ponad 7,6 tys. przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu – poinformował insp. Ciarka.

Jak przekazał, tylko ostatniej doby policjanci pouczyli ponad 2 570 osób, w stosunku do 621 osób nałożyli mandaty, a w prawie 80 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

– W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również jeżeli to możliwe przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w strefach czerwonych – zaznaczył.

Funkcjonariusze skontrowali ostatniej doby ponad 3,5 tysiąca środków publicznego transportu zbiorowego. Od początku wprowadzenia obostrzeń dokonali natomiast ponad 121 350 kontroli. Skontrolowali także 243 tysiące placówek handlowych oraz ok 2 650 miejsc, gdzie odbywają się dyskoteki. Insp. Ciarka przypomniał przy tym, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek.

Jak zaznaczył rzecznik KGP, zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, inspektor sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. – Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność – dodał.

Agnieszka Ziemska, Bartłomiej Figaj
Print Friendly, PDF & Email