Każda praca się opłaca

Każda praca się opłaca
Fot. Adminstrator

Zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych w ERKON

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych rozpoczęła projekt Zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych, który jest innowacyjną formą działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu w okresie do lipca do grudnia 2008 r. będzie polegać na pomocy w zdobyciu i utrzymaniu pracy tym osobom, którym jest najciężej się przebić. Trwa nabór chętnych do podjęcia pracy i skorzystania z pomocy nie tylko w jej zdobyciu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na rynku pracy poprzez zwiększenie liczby pozyskiwanych ofert pracy, motywowanie do podjęcia zatrudnienia, doradztwo zawodowe i poradnictwo specjalistyczne oraz zatrudnienie wspomagane.

Trenerzy pracy pracują w systemie 1 na 1 – jeden trener przypada na jednego podopiecznego.  Na usługę składa się ocena predyspozycji zawodowych osoby, zmotywowanie do zatrudnienia, wyszukanie pracodawcy, przyuczenie do wykonywania pracy na określonym stanowisku i wspomaganie  w nowym środowisku.

Pośrednicy pracy obsługują osoby poszukujące pracy oraz aktywnie pozyskują oferty pracy, poprzez: bezpośrednie nawiązywanie kontaktów i współpracy z pracodawcami i stałą aktualizację ofert. Pośrednicy informują też potencjalnych pracodawców o korzyściach finansowych związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych, a nawet pomagają w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.

Doradca zawodowy świadczy poradnictwo zawodowe indywidualne oraz grupowe.
Specjalista ds. poradnictwa udziela porad dotyczących m.in. spraw socjalnych, zagadnień prawnych, pomocy w wypełnianiu wniosków.

W ramach projektu dostępne będą broszury poradnicze, a w miesięcznikiu „Razem z Tobą” i na portalu www.razemztoba.pl do końca br. będzie się ukazywać dodatek pn. Każda praca się opłaca. Wkładka będzie zawierała aktualne przepisy oraz informacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem programów i pomocy finansowej PFRON w tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy, odbywania staży, praktyk oraz szkoleń i przekwalifikowań, a także aktualnie prowadzonych programach aktywizujących i przygotowujących na rynek pracy. Informacja kierowana będzie zarówno do pracodawców, jak i do osób niepełnosprawnych, które chcą podjąć lub zmienić pracę.

– Szacujemy, że w ramach projektu pozyskamy minimum 300 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. udzielimy porad minimum 1000 osobom oraz co najmniej 40 osób uzyska zatrudnienie – wyjaśnia  koordynator projektu Krzysztof Grablewski.

Projekt „Zatrudnienie wspomagane i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Grafika:g.infor.pl
  ESzC Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 2584

Print Friendly, PDF & Email