Katowice: Testy FMS pokazują, że 30 proc. dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę

Katowice: Testy FMS pokazują, że 30 proc. dzieci w wieku szkolnym ma nadwagę
Fot. MOSiR Katowice

Na 722 badanych uczniów BMI 64 proc. jest w normie. 6 proc. przebadanych uczniów ma niedowagę, a 30 proc. uczniów ma nadwagę. Jak pokazały badania – dziewczyny są sprawniejsze od chłopców: 42 proc. dziewczyn prawidłowo wykonało testy sprawnościowe, u chłopców 25 proc.

Testy FMS (Functional Movement Screen) to inicjatywa mająca na celu wspomóc zdrowy rozwój dzieci. MOSiR wraz z miastem Katowice poprzez te badania stara się zwiększyć świadomość rodziców na temat roli aktywności fizycznej.

– Cieszy fakt, że aż 64 proc. badanych uczniów ma BMI w normie, ale nie możemy zapominać o tych, którzy borykają się z nadwagą czy niedowagą. Testy FMS są pierwszym krokiem budującym świadomość, pozwalają nam nie tylko ocenić poziom sprawności fizycznej dzieci, ale także zidentyfikować obszary wymagające wsparcia. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt – rodzicom, nauczycielom i pracownikom MOSiR-u. Razem możemy wpływać na zdrowie i przyszłość naszych dzieci, promując aktywność fizyczną i zdrowy styl życia od najmłodszych lat – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Bezpieczne testy w publicznych szkołach

BMI (Body Mass Index) to wskaźnik masy ciała, który oblicza się, dzieląc masę ciała w kilogramach przez kwadrat wysokości w metrach. Służy do oceny czy masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu, pomagając identyfikować niedowagę, prawidłową masę ciała, nadwagę i otyłość.

Podczas testów dzieci były ważone i mierzone, co umożliwiało obliczenie wartości BMI. Choć BMI jest jedynie orientacyjnym wskaźnikiem, stanowi ważne narzędzie w ocenie prawidłowej masy ciała dziecka. FMS jako narzędzie prognostyczne, pomaga również w ocenie ryzyka kontuzji podczas aktywności sportowej. Do przeprowadzenia testów używany jest sprzęt, taki jak deska pomiarowa, kij długi, dwa kijki krótkie, poprzeczka oraz miarka.

Wyniki są analizowane przez specjalistów, a ich rezultaty wraz z opinią przekazywane są rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka. To ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości dorosłych na temat zdrowego rozwoju ruchowego ich dzieci oraz ewentualnych obszarów wymagających poprawy.

Wyniki testów FMS w katowickich szkołach podstawowych

Test FMS ocenia podstawowe umiejętności ruchowe dzieci, które są kluczowe dla ich zdrowego rozwoju. Dzieci wykonują 7 ćwiczeń, to: przysiad, przejście nad płotkiem, wykrok, mobilność obręczy barkowej, aktywne uniesienie nogi, pompka i stabilność rotacyjna tułowia. Każde z nich jest oceniane w skali od 0 do 3 punktów. Najlepiej dzieci poradziły sobie z ćwiczeniem dotyczącym mobilności obręczy barkowej – 66 proc. badanych wykonało je prawidłowo. Najgorzej wypadło badanie stabilności rotacyjnej tułowia – 17 proc. badanych wykonało je poprawie. Podsumowując, średnio 42 proc. dziewczyn i 25 proc. chłopców wykonało wszystkie ćwiczenia prawidłowo.

W badaniach FMS uczestniczyło 26 szkół podstawowych, uczęszczających do 52 klas. W testach w sumie wzięło udział 722 uczniów, w tym 374 dziewczynki i 348 chłopców. Średnie BMI uczestników wynosiło 17,84 (dziewczynki: 17,61, chłopcy: 17,84), a mediana BMI ogółem to 16,89 (dziewczynki: 16,73, chłopcy: 17,12). Spośród badanych dzieci 454 mieściło się w normie (dziewczynki: 250, chłopcy: 204), 41 miało niedowagę (dziewczynki: 19, chłopcy: 22), 126 wykazywało nadwagę (dziewczynki: 59, chłopcy: 67), a 89 miało znaczną nadwagę (dziewczynki: 40, chłopcy: 49). Ogólnie 64 proc. BMI dzieci jest w normie. BMI z niedowagą dotyczy 6 proc., z nadwagą 18 proc. a znaczącą nadwagę ma 12 proc.

– Dzięki tej inicjatywie możemy nie tylko ocenić poziom sprawności fizycznej dzieci, ale także zidentyfikować obszary wymagające wsparcia, aby minimalizować ryzyko kontuzji – mówi Daniel Muc, dyrektor MOSiR w Katowicach.

W trosce o rozwój najmłodszych

Testy FMS to inicjatywa, która wpisuje się w troskę o zdrowie i rozwój dzieci. Wprowadzenie tego rodzaju badań do szkół stanowi krok w kierunku kompleksowej opieki nad zdrowiem najmłodszych, wspierając ich rozwój ruchowy i minimalizując potencjalne ryzyko kontuzji. Dzieci oraz ich opiekunowie, znając wyniki testu, będą mieli świadomość poziomu sprawności fizycznej, co pozwoli odpowiednio zareagować i zadbać o prawidłowy rozwój najmłodszych.

UM Katowice
Print Friendly, PDF & Email