Katowice: Bezpłatne szczepienia p/HPV dla młodzieży

Katowice: Bezpłatne szczepienia p/HPV dla młodzieży
Fot. Pixabay

Celem realizowanego w Katowicach „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV)” jest zapobieganie chorobom nowotworowym i zakażeniom spowodowanymi infekcją HPV, w szczególności rakowi szyjki macicy.

Rodzice dziewcząt i chłopców, uczących się w klasach VII katowickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022, mogą zgłosić swoje dzieci na bezpłatne szczepienie p/HPV. Poniżej dostępne są 2 wykazy szkół ze wskazaniem przychodni, w której prowadzone będą szczepienia.

W 2022 roku szczepienia są realizowane w dwóch przychodniach:

1) Centrum Medyczne Tommed Sp. z o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.,

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół wskazanych w załączniku nr 1 proszeni są o przesłanie na specjalnie dedykowany adres mailowy: hpv@tommed.pl danych kontaktowych (preferowane jest podanie aktualnego numeru telefonu), danych osobowych (imię i nazwisko oraz pesel lub datę urodzenia) dziecka wraz z podaniem numeru/nazwy szkoły dziecka oraz preferowanej lokalizacji wykonania szczepienia, wybierając pomiędzy lokalizacjami Grupy Medycznej Tommed przy ul. Fredry 22, ul. Żelaznej 1 lub ul. Piastów 8.

2) Centrum Medycyny i Stomatologii SILESIA MED Sp. z o.o.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół wskazanych w załączniku nr 2 proszeni są o dokonanie rejestracji dzieci na szczepienie poprzez nr tel. 575 955 101, e-mail hpv@cm-silesia.pl lub wizytę w poradni przy ul. Mickiewicza 29 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Program jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice.

UM Katowice
Print Friendly, PDF & Email