Jakie jest zapotrzebowanie na e-usługi? Miasto zachęca do udziału w ankiecie

Jakie jest zapotrzebowanie na e-usługi? Miasto zachęca do udziału w ankiecie
Fot. Rafał Sułek

Gmina Miasto Elbląg przygotowuje się do złożenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Cyfrowy region, wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miasto Elbląg”.

Projekt polegać będzie na udostępnieniu nowych e-usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Miejski oraz podległe Gminie Miasto Elbląg jednostki oświatowe. Świadczenie nowych e-usług będzie możliwe dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych usprawniających współpracę między odbiorcami usług, Urzędem Miejskim i jednostkami oświatowymi.

Inwestycja usytuowana będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1 oraz w miejskich jednostkach oświatowych.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, niezbędnej do przeprowadzenia analizy popytu, zgodnie z wymogami konkursu unijnego. Ankieta dostępna jest w dniach 12-18 kwietnia br. na platformie konsultacji społecznych – „Elbląg konsultuje!” TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email