Jak ubiegać się o 300+? Materiały video

Jak ubiegać się o 300+? Materiały video
Fot. nadesłane

Wnioski o świadczenie 300+  można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną – daje wymierne korzyści w postaci szybkiego otrzymania w bezpiecznej formie na rachunek bankowy świadczenia. Co jest potrzebne by taki wniosek złożyć?

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne są:

·         dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),

·         adres e-mail,

·         numer telefonu komórkowego.

Do złożenia wniosku 300+ niezbędne są:

·         rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,

·         dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry Start,

·         informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,

·         orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,

·         inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start np. oświadczenia, orzeczenia sądowe.

Elektroniczne wysłanie wniosku daje wymierne korzyści w postaci szybkiego otrzymania w bezpiecznej formie na rachunek bankowy świadczenia.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo na naszej stronie pod linkiem: Dobry start 300+ oraz w materiałach wideo:

Print Friendly, PDF & Email