Jak dzieli się środki z subkonta w ZUS

Jak dzieli się środki z subkonta w ZUS
Fot. ZUS

Środki zapisane na subkoncie osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dzielone i wypłacane w razie m.in. jego śmierci. Tak jak to się dzieje w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym (OFE).

Każdy, kto ma subkonto w ZUS, może wskazać osoby uprawnione po jego śmierci do zapisanych na nim środków. Wcześniejszą dyspozycję można zmienić w dowolnym momencie. Osoby, które wchodzą na rynek pracy, a nie zawarły umowy z OFE, powinny złożyć w ZUS pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych między nią a jej współmałżonkiem. Mogą również wskazać imiennie jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania środków po ich śmierci (wniosek UWU). Warto z tej możliwości skorzystać, bo inaczej w przypadku śmierci, środki z subkonta wejdą w skład spadku.

Po śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, ZUS – na podstawie jej wskazania – informuje osoby uprawnione do otrzymania środków tam zgromadzonych, że mogą złożyć wniosek o wypłaty.

Podział środków na subkoncie następuje wniosek osoby uprawnionej z uwzględnieniem złożonego wcześniej oświadczenia i wskazania. Środki zgromadzone na subkoncie zmarłego, które nie zostaną podzielone w zakresie, w jakim stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej, są przekazywane osobom przez niego wskazanym, a jeśli takich nie ma to wchodzą w skład spadku.

Aby uzyskać wypłatę z subkonta w ZUS, nie trzeba korzystać z pośredników. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek (USS) w placówce ZUS, wysłać go pocztą lub skorzystać z PUE ZUS. Formularze są dostępne na stronie internetowej zus.pl.

Jeśli ubezpieczony ma subkonto w ZUS i jednocześnie jest członkiem OFE, osoby uprawnione do środków tam zapisanych wskazuje w swoim funduszu. Podział środków po śmierci rozpoczyna się również w OFE. Oznacza to, że osoba do nich uprawniona musi w pierwszej kolejności złożyć wniosek do właściwego funduszu, aby mogła otrzymać należne środki. Jeśli zmarły nie wskazał osób uprawnionych, wtedy środki wchodzą w skład spadku (tak samo jak w przypadku posiadaczy tylko subkonta w ZUS).

OFE ma obowiązek zawiadomić ZUS o osobach, na rzecz których podzielił środki po śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto i udziale tych osób w środkach w ciągu 14 dni od podziału. Podział środków na subkoncie w ZUS jest konsekwencją podziału środków zgromadzonych w OFE. Po tym jak do ZUS wpłynie zawiadomienie z OFE, ZUS ma 3 miesiące na podzielenie i wypłatę środków zapisanych na subkoncie zmarłej osoby ubezpieczonej.

Print Friendly, PDF & Email