Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie – specjalistyczne wsparcie dla mieszkańców

Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie – specjalistyczne wsparcie dla mieszkańców
Fot. Pixabay

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego, pedagogicznego, psychologicznego i terapii rodzinnej. – Oferujemy również warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców/opiekunów prawnych, z terapeutą ds. uzależnień, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – informuje TPD.

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych możliwe są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej w biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37 (tel. 55 233 82 10, e-mail: tpdzo@o2.pl).

– Działania nasze kierujemy przede wszystkim do rodzin ubogich, borykających się z różnego rodzaju problemami natury społecznej, psychologicznej i prawnej. Pomocą obejmujemy w szczególności rodziny z problemami przemocy i uzależnień oraz dzieci i młodzież z różnego rodzaju zaburzeniami i trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym. Wspieramy również rodziców, mających kłopoty wychowawcze z dziećmi oraz wszystkich dorosłych, których konflikty i problemy w negatywny sposób odbijają się w funkcjonowaniu ich dzieci. Również osoby z innymi problemami mogą liczyć na naszą pomoc – zaznacza Monika Kozieja dyrektor Biura TPD.

Bezpłatne poradnictwo specjalistyczne realizowane jest w ramach programu Integralny System Pomocy Dziecku i Rodzinie współfinansowanego ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email