Iława: Jakie zmiany w szkołach?

Iława: Jakie zmiany w szkołach?
Fot. pixabay.com

– Postawiliśmy na bezpieczeństwo i nowe rozwiązania, tak w zakresie organizacji samej nauki, jak i wyposażenia placówek. Iławskie szkoły podstawowe są gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Po wielu rozważaniach oraz rozmowach przeprowadzonych z dyrektorami placówek miejskich, decyzją burmistrza iławskie szkoły podstawowe rozpoczęły pracę w systemie stacjonarnym.

Bazując na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej przygotowane zostały procedury zapewniające uczniom i nauczycielom możliwie bezpieczne warunki do nauki i pracy.

– Zaczęliśmy od prozaicznych, ale w naszej ocenie ważnych spraw. Jedną z pierwszych rzeczy był zakup podajników do jednorazowych ręczników, mydła, środków dezynfekcyjnych, który pozwala na bezdotykową obsługę. Zapewniliśmy środki ochrony osobistej, maski, przyłbice, fartuchy, osłony, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do utrzymania reżimu sanitarnego – wyjaśnia zastępca burmistrza Dorota Kamińska.

Czy iławskie szkoły są gotowe na zmiany?

– Zdecydowanie tak. Tu ogromną pracę wykonali dyrektorzy szkół ze swoimi zastępcami oraz pracownicy obsługi, którzy dostosowali budynki do zasad reżimu sanitarnego – mówi Kamińska.

Zmiany organizacji pracy szkół i dostosowane plany zajęć uczniów pozwolą na realizację obowiązku szkolnego, przygotowane procedury ułatwią poruszanie się w nowej rzeczywistości szkolnej zarówno uczniom, jak i nauczycielom. I tak, poza lekcjami informatyki i wychowania fizycznego, uczniowie mają korzystać z jednej sali. Nauczyciele będą przemieszczali się do uczniów, szkoły zostały podzielone na strefy, które ograniczą możliwość kontaktu uczniów między sobą.

W każdej szkole wygląda to nieco inaczej. Zasadą jest ograniczenie komunikacji między piętrami, bryłami budynków, uruchomienie wszystkich wejść pozwalające na zachowanie porządku przemieszczania się. Wszystko po to, aby w maksymalny sposób zapewnić zachowanie dystansu i uniknąć chaosu w szkole.

Dodatkowo uczniowie mają wydłużane przerwy na zjedzenie posiłku, uczniowie młodsi mogą mieć zapewnione spożywanie posiłków w czasie lekcji. Inaczej funkcjonują szkolne szatnie. Uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek poza salą lekcyjną. Gabinety są poddawane dezynfekcji przy zmianie korzystających z nich uczniów.

Kto będzie miał wstęp na teren szkół?

– Tylko i wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Ze względów bezpieczeństwa osoby trzecie nie będą miały wstępu. Tu największy niepokój może wzbudzać decyzja o ograniczeniach wejścia rodziców, niemniej musimy się na ten krok zdecydować, by ograniczyć konsekwencje ewentualnej transmisji wirusa – wyjaśnia burmistrz Kopaczewski.

Podobnie w pierwszym okresie zostanie wyłączona możliwość udostępniania, wynajmowania pomieszczeń szkolnym innym podmiotom, stowarzyszeniom, osobom fizycznym, by w pierwszym okresie skupić się na organizacji zajęć dla uczniów i dopracować wdrażane procedury.

– Trochę niedogodności może pojawić się w związku z koniecznością wydłużenia przerw i co za tym idzie, wydłużeniem czasu pobytu uczniów w szkole. To będą nieznaczące wydłużenia i dotyczyć będą tylko części szkół. Tam, gdzie liczba oddziałów nie przekracza liczby sal lekcyjnych, tego problemu nie powinno być – mówi Dorota Kamińska.

Co w sytuacji podejrzenia wirusa?

Zgodnie z rekomendacjami GIS w szkołach będzie wyznaczone pomieszczenie, do którego będzie przenoszone dziecko w sytuacji podejrzenia u niego zakażenie COVID 19, w przypadku gorączki, kaszlu, pojawieniu się niejednoznacznych objawów. Każdorazowo w przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia, będą informowani rodzice, którzy będą zobowiązani do zabrania dziecka ze szkoły i udania się z nim do lekarza.

W przypadku potwierdzenia przez lekarza zachorowania, rodzice lub Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna powiadamiają szkołę. O dalszym postępowaniu decyduje PSSE, która dokonuje oceny sytuacji i powiadamia szkołę o ewentualnej konieczności podjęcia kolejnych kroków, w tym zawieszenia pracy szkoły i kierowania uczniów do nauki zdalnej.

W sytuacji zwiększenie się zagrożenia epidemicznego dyrektorzy szkół, po uzgodnieniu z Urzędem Miasta i zaopiniowaniu przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będą mogli podjąć decyzję o nauczaniu zdalnym czy mieszanym (hybrydowym).

– Trudno założyć, że podjęte kroki wyeliminują ryzyko epidemiczne. Na pewno jednak zrobione zostało wszystko, by to ryzyko zminimalizować. Dużo będzie też zależało od nas samych tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i naszej odpowiedzialności nie tylko w przestrzeni szkolnej, ale w ogóle. Pamiętajmy, że to, jak podejdziemy do tych obostrzeń, jak dostosujemy się do wyznaczonych reguł, zadecyduje o naszym bezpieczeństwie – podkreślają urzędnicy.

Źródło: ilawa.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email