Iława: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zgłoszenia do programu tylko do 4 listopada.

Iława: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Zgłoszenia do programu tylko do 4 listopada.
Fot. pixabay.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje, że Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1.  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2.  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:  
 • o  znacznym stopniu niepełnosprawności albo  
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Gmina Miejska Iława planuje przystąpić do ww. Programu, w związku z tym zachęcamy osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub opiekunów dzieci do 16 r.ż. z niepełnosprawnością, aby zgłaszać chęć skorzystania ze wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie:

 • Marty Szostak, pod numerem telefonu 89 649 97 18 lub e-mail: m.szostak@mops.ilawa.pl
 • Anety Nica, pod numerem telefonu 89 649 97 25 lub e-mail:  a.nica@mops.ilawa.pl.

Karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ.
Do karty należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności. 

W związku z koniecznością przesłania wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 04.11.2022 r. do godziny 12.00.

UM Iława
Print Friendly, PDF & Email