GUS: Zatrudnienie w Polsce w górę

GUS: Zatrudnienie w Polsce w górę
Fot. Anete Lusina / Pexels

Zatrudnienie w Polsce w lipcu rok do roku wzrosło o 2,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wzrosło o 15,8 proc. – Dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdza również Eurostat, według którego poziom zatrudnienia w naszym kraju jest jednym z najwyższych w historii – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że zatrudnienie w lipcu rok do roku wzrosło o 2,3 proc. Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu (rok do roku) wzrosło o 15,8 proc. i wyniosło 6.778,63 zł brutto.

– Odnotowujemy bezrobocie na poziomie najniższym od przeszło 30 lat, do tego dochodzi rekordowo wysoki poziom zatrudnienia. To pokazuje, że pandemia nie zachwiała rynkiem pracy, podobnie jak przybycie do Polski milionów obywateli Ukrainy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak podkreśla szefowa resortu rodziny, dzięki uproszczeniu procedur zatrudnienie znalazło już 420 tys. Ukraińców, co pokazuje, że bardzo dobrze odnaleźli się oni na rynku pracy, uzupełnili występujące w niektórych branżach luki.

Rekordowy poziom zatrudnienia w Polsce

Liczba osób zatrudnionych w Polsce w II kw. 2022 r. wyniosła 16,8 mln osób – wynika z danych Eurostatu. W okresie IV kw. 2019 – II kw. 2022 r. zatrudnienie wzrosło w Polsce o 2,7 proc.

Dla porównania w tym samym czasie w Hiszpanii i Niemczech zatrudnienie znalazło się w stagnacji (kolejno spadek o 0,6 proc. i wzrost tylko o 0,4 proc.). W całej UE zatrudnienie uległo wzrostowi o 1,4 proc.

– Rynek pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej ma się naprawdę dobrze. Co więcej, poziom zatrudnienia w Polsce jest jednym z najwyższych w historii – wskazuje minister Marlena Maląg.

Liczba bezrobotnych w lipcu br. najniższa od 1990 r.

W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na tym samym poziomie – 4,9 proc.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email