GUS: Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,2%

GUS: Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,2%
Fot. Pixabay

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,2%. – Z danych GUS wynika, że sytuacja na rynku pracy jest jeszcze lepsza niż przewidywały nasze szacunki. Spadek bezrobocia bardzo cieszy, zależy nam również na stałym podwyższaniu jakości pracy, stąd przygotowane przez ministerstwo zmiany w Kodeksie Pracy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,2%. To oznacza, że ostatecznie poziom ten był o 0,1 pkt proc. niższy niż przewidywały wstępne szacunki MRiPS na początku maja.

– Sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, co potwierdzają najnowsze dane GUS. Bezrobocie jest o 1,1 pkt. proc. niższe niż przed rokiem. W czasie pandemii podkreślaliśmy, że celem naszych działań jest ochrona miejsc pracy. Dziś widzimy, że to się udało. Stabilnej sytuacji na rynku pracy nie zaburzyły nawet ostatnie wydarzenia geopolityczne – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec kwietnia kształtowała się w przedziale od 2,9% w województwie wielkopolskim do 8,3% w warmińsko-mazurskim. Najniższą wartość osiągnęła w powiecie poznańskim oraz w Poznaniu (1,4%), zaś najwyższą w powiecie szydłowieckim (21,7%).

W końcu kwietnia 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 878 tys. osób bezrobotnych – to o 24,1 tys. osób mniej niż przed miesiącem i o 175,8 tys. mniej niż przed rokiem.

– Spadek bezrobocia bardzo cieszy, jednak zależy nam również na podwyższaniu jakości pracy. Temu służyć będą między innymi przyjęte przez rząd przed kilkoma dniami zmiany w projekcie nowelizacji Kodeksu Pracy. Uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej to szansa na zwiększenie możliwości zatrudnienia m.in. rodziców małych dzieci i osób z niepełnosprawnością – zwraca uwagę minister Marlena Maląg.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email