GUS: Bezrobocie w kwietniu na poziomie 5,1 proc.

GUS: Bezrobocie w kwietniu na poziomie 5,1 proc.
Fot. Pixabay

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że w kwietniu tego roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. – o 0,2 pkt proc. mniej niż w marcu br. i w kwietniu 2023 r. To najlepszy wynik od 1990 roku.

Jak informowaliśmy na początku maja, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w kwietniu 2024 r. – zgodnie z szacunkami MRPiPS – wynosiła 5,1 proc. Licząc od 1991 r. nigdy w kwietniu nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego. Wczoraj (28 maja) Główny Urząd Statystyczny potwierdził prognozy resortu rodziny.

Stopa bezrobocia w końcu kwietnia br. wyniosła 5,1 proc., czyli spadła o 0,2 punktu procentowego w  odniesieniu do wcześniejszego miesiąca. W porównaniu do kwietnia 2023 r. spadek również wyniósł 0,2 pkt proc.

W końcu kwietnia 2024 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 797,1 tys. bezrobotnych, czyli o 24,9 tys. (3 proc.) mniej niż przed rokiem. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła natomiast o 25,1 tys. (3,1 proc.).

Więcej osób korzysta z aktywizacji zawodowej

W kwietniu br. w urzędach pracy jako bezrobotni zarejestrowało się 96,9 tys. osób (wzrost rok ro roku o 10,4 proc.). W tym samym czasie wyrejestrowało się jednak 122 tys. (wzrost r/r o 8,2 proc.), a 64,3 tys. bezrobotnych podjęło pracę (wzrost r/r o 6,2 proc.).

Warty odnotowania jest fakt, że w porównaniu do kwietnia 2023 roku o 24,2 proc. wzrosła liczba bezrobotnych, którzy rozpoczęli udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu – do 29,8 tys. Z kolei o 10,8 proc. wzrosła w analogicznym okresie liczba ofert pracy zgłoszonych w urzędach – było ich 90,1 tys.

Polska razem z Czechami z najniższym bezrobociem w UE

Dobrą kondycję polskiego rynku pracy potwierdza też Eurostat. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w marcu 2024 roku wyniosła 2,9 proc., a Polska zajęła – wraz z Czechami – pierwsze miejsce wśród krajów Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Dla porównania unijna średnia wyniosła 6 proc., a w strefie euro – 6,5 proc.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email