Grudziądz: 1 czerwca ruszą placówki dziennego wsparcia

Grudziądz: 1 czerwca ruszą placówki dziennego wsparcia
Fot. Pixabay

Władze centralne umożliwiły wznowienie działalności placówek wsparcia dziennego, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora oraz środowiskowych domów pomocy i warsztatów terapii zajęciowej. W Grudziądzu wspomniane placówki wznowią działalność od 1 czerwca.

W związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia oraz Państwową Inspekcją Sanitarną przygotowało rekomendacje dotyczące zasad funkcjonowania i sposoby postępowania w placówkach wsparcia.

W obecnej sytuacji epidemicznej konieczne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczeń i wyposażenia zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rekomendacjach. Placówki te mają wśród swoich podopiecznych również osoby z grupy szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Dlatego dla miasta szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zarówno pracowników jak i podopiecznych.

UM Grudziądz
Print Friendly, PDF & Email