Giżycko: Nowy blok w pełni dostępny

Giżycko: Nowy blok w pełni dostępny
Fot. UM Giżycko

Dwanaście lokali mieszkalnych i 1 mieszkanie chronione liczy nowy blok w Giżycku przy ul Sikorskiego. Jak zaznacza burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz, zamieszkają tam przede wszystkim rodziny, w których istnieje problem niepełnosprawności, poruszające się na wózkach oraz lekarze którzy zdecydowali się na pracę w miejscowym szpitalu.

Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodny podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszkaniach, to konieczne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zadbano również o parking na samochody osobowe oraz całą infrastrukturę techniczną wokół budynku.

W dziewięciu mieszkaniach zamieszkają osoby z niepełnosprawnościami. Na ostatnim – czwartym piętrze, znajduje się z kolei mieszkanie chronione, które jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. 

Jak informuje w rozmowie z PAP burmistrz miasta, trzy lokale w nowym bloku komunalnym miasto Giżycko odda w ręce medyków, którzy zdecydowali się na pracę w miejscowym szpitalu. Medycy będą mogli mieszkać w komunalnych lokalach tak długo, jak długo będą pracować w szpitalu.

Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (1 068 598,05 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 380 000,00 zł). Wkład własny Gminy Miejskiej Giżycko wyniósł 2 415 773,22 zł . 

Miasto Giżycko jest w trakcie projektowania kolejnego takiego budynku. 

Print Friendly, PDF & Email