Gdyńskie Muzeum Emigracji zaprasza na wystawę „Klimaks"

Gdyńskie Muzeum Emigracji zaprasza na wystawę „Klimaks"
Fot. Muzeum Emigracji

Gdyńskie Muzeum Emigracji stara się, aby z ich przestrzeni oraz działań mogli korzystać wszyscy. Tak samo jest z aktualną wystawą czasową „Klimaks”. Skorzystać z niej może każdy: osoby o indywidualnych potrzebach edukacyjnych, w spektrum autyzmu, wysoko wrażliwe lub poruszające się na wózku. Wystawa „Klimaks” jest dostępna do 31 października.

Na stronie internetowej muzeum znajdziemy informacje dotyczące zwiększenia dostępności aktualnej ekspozycji. Wśród materiałów do pobrania pojawia się m. in.: przewodnik po wystawie z tekstem łatwym do czytania i rozumienia, audiodeskrypcje części materiałów prezentowanych na ekspozycji oraz teksty z wystawy możliwe do odczytania maszynowego.

W każdy wtorek w godz. 10:00-11:45 na wystawie „Klimaks” obowiązują tak zwane ciche godziny zwiedzania. We wrześniu i w październiku zaplanowano dwa oprowadzania po ekspozycji w polskim języku migowym. Tłumaczone na ten język są także inne wydarzenia towarzyszące wystawie. Wszystkie przestrzenie wystawy są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Można go również bezpłatnie wypożyczyć na miejscu. Taką potrzebę wystarczy zgłosić, wysyłając e-mail na adres: kasa@muzeumemigracji.pl lub dzwoniąc pod numer tel.: +48 58 670 41 61. Na wystawie znajdują się też turystyczne krzesła, na których zwiedzający mogą sobie w każdej chwili odpocząć.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą bezpłatnie wypożyczyć szkła powiększające. Dzięki nim będzie im łatwiej oglądać eksponaty. Na miejscu dostępne są także tyflografiki z wizerunkami roślin przedstawionych na wystawie. Z kolei filmy są prezentowane z napisami, co ułatwia ich odbiór osobom niesłyszącym. Poza tym spotkania towarzyszące wystawie będą tłumaczone na język migowy. Biorąc pod uwagę potrzeby osób w spektrum autyzmu i wysoko wrażliwych, w holu Dworca Morskiego emitowane są dźwięki lasu tropikalnego. Natomiast w sali wystaw czasowych prezentowany jest film z dźwiękiem. Na ekspozycji jest naturalne światło, a niektóre obiekty są dodatkowo oświetlone. Poza tym w kasach można bezpłatnie wypożyczyć słuchawki wyciszające (dla dzieci i dla dorosłych).

Monika Śliżewska / Muzeum Emigracji w Gdyni
Print Friendly, PDF & Email