Gdyński głos w pomorskim Zespole ds. opieki wytchnieniowej

Gdyński głos w pomorskim Zespole ds. opieki wytchnieniowej
Fot. materiały fundacji „Dom Marzeń”

Opieka wytchnieniowa to usługa ważna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami czy zależnych osób starszych. Z roku na rok zyskuje na popularności i staje się coraz bardziej powszechna. W Gdyni z powodzeniem jest realizowana od lat.

Obecnie na Pomorzu eksperci wezmą ją pod lupę i będą pracować nad standardami opieki. Pod koniec maja wojewoda pomorska powołała specjalny Zespół ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej. Znalazła się w nim gdynianka – Katarzyna Karczewska, prezes fundacji „Dom Marzeń”.

Opieka nad osobami z niepełnosprawnością w stopniu znacznym czy zależnymi osobami starszymi to całodobowa praca i obciążenie, które dotyka obie strony. Dlatego tak ważne jest zapewnienie wsparcia i chwili oddechu opiekunom oraz rodzinom. Taką możliwość daje opieka wytchnieniowa. Dzięki niej opiekunowie mogą załatwić swoje sprawy czy zwyczajnie odpocząć. Z kolei dla osób z niepełnosprawnościami i zależnych seniorów to specjalistyczna pomoc i kontakt innymi.

Obecnie to ważny temat i potrzebna usługa. Zauważają to nie tylko samorządowcy, ale i przedstawiciele władzy centralnej. Pod koniec maja wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powołała Zespół ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej. Ma on na celu opracowanie koncepcji standardu opieki oraz wytycznych do stworzenia rejestru podmiotów świadczących taką usługę i placówek, w których jest realizowana całodobowa opieka wytchnieniowa.

Zespołowi przewodniczy Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocniczka wojewody pomorskiej ds. rodziny i polityki społecznej. Wśród ekspertów znalazła się również gdynianka – Katarzyna Karczewska, prezes fundacji „Dom Marzeń”. Przy wsparciu gdyńskiego samorządu stworzyła ona dom dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. To miejsce, które żyje całą dobę. Znajdują się tam mieszkania wspierane oraz środowiskowy dom samopomocy (więcej na temat Domu Marzeń można przeczytać w osobnym artykule). Ponadto Katarzyna Karczewska sama jest matką dorosłej córki z niepełnosprawnością, więc doskonale rozumie, czego potrzeba zarówno rodzicom lub opiekunom, jak i osobom z niepełnosprawnościami.

– Bardzo ucieszyło mnie powołanie do pomorskiego Zespołu ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej, ponieważ realizujemy ją w Domu Marzeń już drugi rok. Od początku staraliśmy się sami wprowadzić standardy, które zabezpieczą zarówno osoby korzystające z opieki wytchnieniowej, jaki i naszych asystentów. Powstanie zespołu uważam za niezwykle cenną inicjatywę. W ramach naszych działań planujemy spotkania każdorazowo w innym miejscu świadczenia usługi wytchnieniowej. Będziemy pracować m.in. nad tematem form opieki i usług w ramach opieki wytchnieniowej, kwestii kadrowych, współpracy czy nad systemem edukacji, weryfikacji i ewaluacji. Uważam, że cenne jest również zróżnicowanie odbiorców opieki wytchnieniowej, którą reprezentujemy jako członkowie zespołu – mówi Katarzyna Karczewska.

W skład zespołu wchodzą jeszcze: Anna Janowicz z Fundacji Hospicyjnej – zastępca przewodniczącej zespołu, Joanna Cwojdzińska z gdańskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Kamila Krukowska z fundacji „Palium”, Agnieszka Cysewska z Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, Ewa Maszota z Ośrodka Pomocy Społecznej w Cewicach, Sabina Krawiec z Centrum Usług Społecznych w Redzikowie, Marcin Męczykowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Rafał Cudnik ze Szpitala św. Wojciecha „Copernicus” w Gdańsku, Barbara Bałka – pełnomocniczka marszałka województwa pomorskiego ds. polityki senioralnej, Agnieszka Wirpszo z Fundacji Hospicyjnej oraz Anna Dąbrowska z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zespół ma pracować do 31 maja 2025 roku.

Opieka wytchnieniowa w Gdyni

Gdynia od dawna zapewnia szeroki dostęp do opieki wytchnieniowej. Jest ona realizowana w formie pobytu dziennego i całodobowego. Działają tu kluby oraz środowiskowe domy samopomocy – w tym wspomniany Dom Marzeń oraz sieć gdyńskich ośrodków wsparcia.

Jest także Dzienny Ośrodek Opieki Wytchnieniowej i Rehabilitacji Społecznej „Osiedle Młodych” – miejsce zapewniające odpoczynek i stanowiące swoisty azyl zarówno dla opiekunów, jak i dla dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami. 

Wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami w zakresie usług opiekuńczych koordynuje Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych.

Samorząd chce także stworzyć więcej mieszkań wspomaganych dla osób, które wymagają wsparcia i nie mogą funkcjonować samodzielnie. Gdynia otrzymała na ten cel środki w ramach mechanizmu ZIT w nowej perspektywie. Warto dodać, że program mieszkań wspieranych i chronionych funkcjonuje w naszym mieście od 2012 roku i w latach 2018-2023 średniorocznie z sieci mieszkań skorzystało 99 osób.

Na zdjęciu: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz i Katarzyna Karczewska – prezes fundacji „Dom Marzeń” i członkini Zespołu ds. standaryzacji usługi opieki wytchnieniowej (fot. materiały fundacji „Dom Marzeń”)
Print Friendly, PDF & Email